KOLİN'DEN KISA KISAKALİTE POLİTİKAMIZ
KALİTE YAKLAŞIMI

Kolin İnşaat olarak, kalite politikamızı sürekli gözden geçiriyoruz. Bundaki amacımız grup şirketlerimizin faaliyetlerinin iştigal alanlarına uygunluğunu sağlamak ve korumak...


Kurumsallık Yaklaşımımız

Tüm faaliyetlerimizde kalite, güven ve istikrar unsurlarını ön planda tutuyoruz.

Kolin’in kurumsallık yaklaşımının çerçevesini “insan, müşteri ve gelişim odaklı iş stratejileri”, “etik davranış standartları”, “sosyal paydaşlara karşı sorumluluklar”, “ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik” oluşturuyor. Kurumsal değerlerin tüm çalışanlarımızca benimsenmesi ve davranış modeli haline gelmesi, bu yaklaşımımızın temelinde yer alıyor.

Yönetim anlayışımızı şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini hayata geçirerek yürütüyoruz. Yönetim yapılarımızın, işbirliğinde bulunduğumuz tüm kesimlerce “güvenilir” olarak tanımlanmasına büyük önem veriyoruz. Dolayısıyla bu anlayışın yansıttığı davranışları benimseyip, şirketlerimiz içerisinde uygulayarak kurumsallığın temel ilkelerinden asla taviz vermiyoruz.


Kalite Yaklaşımımız ve Politikamız

Kolin İnşaat, Türkiye’de üçlü entegre kalite yönetim sistemine sahip az sayıdaki kuruluştan biri, sektöründeyse bu özelliği kazanan ilk şirket olarak öne çıkıyor.

TÜV Rheinland firmasından aldığımız “ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi”, “ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi” ve “OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” sertifikalarımız, “gurur belgelerimiz” olarak şirket tarihimizde yer alıyor.

Kalite yaklaşımımız, müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmet sunma taahhüdümüzün yanı sıra, topluma faydalı olmayı, çalışanlarımıza güvenli ve çağdaş bir çalışma ortamı sağlamayı ve faaliyetlerinin çevreye olumsuz etkilerini en aza indirgemeyi de kapsıyor.

Çalışanlarımızın şirketlerini sevmesini, yaratıcı güçlerini kullanarak kendilerini geliştirmesini ve heyecanlarını her zaman en üst düzeyde tutmalarını hedefliyoruz.

Yönetim kadrolarımızı misyon ve vizyonunu özümsemiş, hedeflere ulaşmak için isteyerek, severek ve benimseyerek çalışan, genç, dinamik, özgür düşünce yapısına sahip, açık görüşlü, çağdaş iş ilişkilerinin gereklerini kavramış, paylaşmanın ve takım olmanın gücüne inanmış kişilerden oluşturuyoruz.

Üstlendiğimiz her projede, müşteri taleplerini ve yürürlükteki yasal mevzuat şartlarını sorunsuz karşılıyor, hizmeti ya da ürünü düzenli bir şekilde sağlayarak sonuçlandırıyoruz.

Müşterilerimize istedikleri şartları sağlıyor, kalite standartlarını sürekli yükselterek üretim yaptığımızın güvencesini veriyoruz. Her işi aynı anlayışla en iyi nitelikte ve en gelişmiş teknolojik imkânları kullanarak yapıyor ve her seferinde daha başarılı olma hedefiyle çalışıyoruz.

Bu ilkeler doğrultusunda, Kalite Yönetim Sistemini etkin bir şekilde uygulayarak müşteri memnuniyetini her geçen gün arttırıyoruz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kolin İnşaat, çevre politikasında çalışanlarının ve diğer tüm sosyal paydaşlarının yaşam kalitesini koruyan ve arttıran bir yaklaşımı benimsiyor; faaliyetlerinde çevreye verilebilecek zararları en aza indirgemek için, çalışmalarını bu ilkeler doğrultusunda şekillendiriyor.

Çalışmalarımızda çevreye yönelik olarak şu kurallar gözetiliyor:

 • Çalışmaların çevre üzerindeki etkisinin tespit edilmesi ve olumsuz etkileri en aza indirecek her türlü önlemin alınması.
 • Çalışmalarda enerji ve doğal kaynakların en etkin şekilde kullanılması; israfı önlemek için gerekli önlemlerin alınması.
 • Çalışmaların sonunda oluşan atıkların kontrol altında tutulması; hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemlerin alınması ve bunların sürekli geliştirilmesi.
 • Yapılan iş, sunulan hizmet ve üretilen ürünlerde, çevre ile ilgili yürürlükteki yasal mevzuatın ve üyesi olunan kuruluşların diğer şartlarının yerine getirilmesi.
 • Çevre ile ilgili tüm çalışmaların, oluşturulan politikalar doğrultusunda yapılmasının ve bunun sürekliliğinin sağlanması.
 • Çalışanların ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için çevreye verilebilecek zararlı bir etki söz konusu olursa tehlikenin daha başlangıç aşamasında kontrol edilmesi; sürekli izlenerek gerekli düzenlemelerin yapılması ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumanın sağlanması.
 • Çalışmaların, kamu yararına ve kamu erişimine açık olmasının sağlanması.
 • Çalışanların çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim verilmesi ve bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) POLİTİKAMIZ
Kolin olarak değişmez önceliğimiz, iş sağlığı ve güvenliği... 
Meydana gelebilecek kayıpları en aza indirgemek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak, kuruluşumuzun en önemli hedefleri arasında yer alıyor. 

Bu doğrultuda oluşturduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikamız aşağıdaki maddeleri kapsıyor:
 • Şirketimizde, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek için her türlü önlemi alacak, İSG Yönetimini ve İSG performansımızı sürekli geliştirmek.
 • İSG konuları ile ilgili olarak en azından yürürlükteki yasal İSG mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların diğer şartlarına uymak.
 • İSG ile ilgili tüm çalışmalarımızın, oluşturduğumuz politikalar doğrultusunda yapılmasını ve bunun sürekliliğini sağlamak.
 • Şirketimiz yönetimi altında çalışan bütün personelin, bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak için gerekli duyuruları yapacak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek.
 • İSG konularında yapılanların ilgili taraflara uygun ve ilgili taraflarca ulaşılabilir olmasını sağlamak.
 • İSG politikamızın şirketimiz çalışmalarına uygun olması ve uygun olarak kalmasını temin etmek üzere politikalarımızı periyodik olarak gözden geçirmek.
 • Faaliyetlerimiz sırasında tüm çalışanları ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer kişileri, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan korumak.
 • Çalışanlarımızla ilgili olarak kendimizin ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yapacak ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlamak.
STRATEJİK YÖNELİMİMİZ
Elde etmiş olduğumuz Ulusal ve Uluslararası deneyimlerimizle öğrenme sürecini sürekli kılarak, bilgiyi yöneten ve çağımız gerekliliklerine uygun donanımımız ile dinamik bir organizasyonla inşaat sektöründe lider olmak ve sektöre yön vermek. 

Stratejik önceliklerimiz; 
 • 40 yılı aşkın sürede kazandığımız birikim ve deneyimlerimizle, yeni fırsatları değerlendirerek yurtiçinde elde ettiğimiz başarılardan güç alarak yurtdışında da faaliyet alanlarımızı genişletmek. 
 • Yüksek müşteri memnuniyeti ile sürekliliği sağlamak. 
 • İnsan kaynağına yatırım yaparak Türkiyenin çalışmak için en çok tercih edilen inşaat şirketlerinden biri olmak. 
 • Verimlilik ve kârlılık yönünden operasyonel mükemmelliyete ulaşmak. 
 • Sağlık, güvenlik ve çevre yönetimi kapsamında sektörde en iyi uygulamaları yürüten ve yöneten firma olmak. 
 • Ulusal ve Uluslararası alanda yürütülen sosyal sorumluluk projelerine destek vermek.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
 • Bilgili olmak
 • Güvenilir olmak
 • Verimli çalışmak
 • Başarılı olmak
 • Kaliteli iş yapmak
 • İşi zamanında bitirmek
 • Daima en iyisini, daha iyisini yapmak
 • Yeni gelişmelere öncülük etmek
 • Kalite ve maliyet açısından rekabetçi olmak
 • Çalışanına değer vermek, ona heyecan aşılamak
 • Yaptığı işi sevmek ve işinden heyecan duymak
 • Paylaşımcı ve katılımcı olmak
 • Eleştirilere açık olmak
 • Araştırmacı ve takipçi olmak
 • Her zaman, her koşulda, her konuda başarı peşinde koşmak ve bundan haz duymak.
SERTİFİKALAR
Sertifikalarımızla ilgili dokümanlara aşağıdaki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Türkçe Sertifika