KOLİN'DEN KISA KISAYÖNETİM KURULU

Ayakta soldan sağa:
Celal KOLOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)
M. Kemal KOLOĞLU (Genel Koordinatör)

Oturanlar soldan sağa:
Veysi Akın KOLOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)
Naci KOLOĞLU (Yönetim Kurulu Başkanı)


1977 yılında kurulduğundan bu yana yaptığı çalışmalarla inşaat mühendisliği alanında geniş bir bilgi birikimine sahip olan Kolin, Türkiye’nin bu alanda en büyük inşaat şirketleri arasında yer almaktadır. Kolin’in bu başarısının ardında yatan nedenlerin başında işverenlerimiz ile kurduğumuz güvenilir işbirliği yatmaktadır. Projenin her aşamasında sürdürülen ve pekiştirilen bu birliktelik Kolin’in üstlendiği tüm projeleri başarıyla tamamlamasını ve zamanında teslim etmesini sağlamıştır. Kuruluşundan bu yana Kolin’in hiçbir şekilde taviz vermediği çalışma anlayışının temelini “Hangi tutar ve şartla alınmış olursa olsun, taahhüt ettiğimiz işi, en iyi kalitede ve zamanında teslim etmek” ilkesi oluşturmaktadır. Şirketimizin çalışma anlayışını oluşturan bu ilke, bizi yoğun sorumluluklar altında bırakmış olsa da, şirketimiz için uzun vadede her zaman bir kazanç olmuştur.

İlkelerimiz ve çalışma anlayışımız bizi, Türkiye’de olduğu kadar, yurt dışı taahhüt işlerinde de önemli projeleri yürüten, güvenilen bir şirket konumuna getirmiştir. Uluslararası başarımızın arkasında; verilen taahhütlerimize sıkı sıkıya bağlı kalmak, işi aldıktan sonra işveren dâhil tüm muhataplara karşı dürüst, açık ve şeffaf bir tutumla ilişkileri yürütmek, işin yapıldığı ülkede bir Türk firması olduğumuzu unutmadan, o işin genel anlamda bir Türk müteahhidi tarafından yapılmış bir proje olarak anılacağının bilinciyle, her ne pahasına olursa olsun, kaliteli iş teslim etmek, bulunduğunuz ülkede, sadece işverene değil, ilişki içinde olunan tüm yerel kurum ve kuruluşlara karşı da, maddi manevi tüm taahhütleri yerine getirmek, kurulan ilişkileri güven ve dürüstlüğe dayalı olarak yürütmek ve o ülkenin tüm kültürel kimliğine, toplumsal dokusuna saygılı olmak ilkeleri yer almaktadır. Araştırmak, öğrenmek ve bilgiyi en uygun biçimde hayata geçirmek temel hedefimiz. Bu ise her zaman yenilenmek, sürekli bir değişim içinde olmak demek.

Kolin İnşaat markası; taahhütlerimizi zamanında ve en iyi kalitede yerine getirme, uzmanlık gerektiren zor projelerin üstesinden gelebilme, kaliteli ve yetkin insan kaynağı ile çalışma, geniş bir coğrafyada ve zor koşullarda iş yapabilme, etik ilkelere uygun davranma ve çok çalışma anlayışımızla oluşmuştur.

Dünyanın en üst sıralardaki inşaat şirketleri arasına girmeyi hedefleyen Kolin İnşaat, bu doğrultuda güvenilir, saygın, risk alabilen, kredibilitesi ve uzmanlığıyla tercih edilen şirket olma özelliklerini pekiştirmeye, “Uygarlık Yolunda Kalıcı Eserler İnşa Etmeye” devam etmektedir.