KOLİN'DEN KISA KISAYÖNETİM KURULU

Ayakta soldan sağa:
Celal KOLOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)
M. Kemal KOLOĞLU (Genel Koordinatör)

Oturanlar soldan sağa:
Veysi Akın KOLOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)
Naci KOLOĞLU (Yönetim Kurulu Başkanı)


Kuruluşumuzun üzerinden geçen 40 yılın her gününde, inşaat mühendisliği alanında yaptığımız çalışmalarla hayata geçirdiğimiz her projede bilgimizi, birikimimizi, deneyimimizi geliştirerek bu günlere geldik ve ne mutlu bize ki “Kolin İnşaat”ı bir marka haline getirdik...

Bu marka taahhütlerimizi zamanında ve en iyi kalitede yerine getirme, uzmanlık gerektiren zor projelerin üstesinden gelebilme, kaliteli ve yetkin insan kaynağı ile çalışma, geniş bir coğrafyada ve zor koşullarda iş yapabilme, etik ilkelere uygun davranma ve çok çalışma anlayışımızla oluştu.

Sağlam İlişkiler Güvenilir İşbirlikleri
Türkiye’nin hatta dünyanın en büyük inşaat şirketleri arasında yer almamızı sağlayan bu başarının ardındaki etkenlerin başında, işverenlerimizle kurduğumuz sağlam ilişki ve güvenilir işbirliği geliyor.

Projenin her aşamasında pekiştirilerek sürdürülen bu birliktelik, başarımızın anahtarı oluyor. Karşılıklı bu güven de üstlendiğimiz tüm projelerin zamanında teslim edilerek başarıyla tamamlanmasını sağlıyor.

Kolin’in, kurulduğu ilk günden bu yana hiçbir şekilde taviz vermediği çalışma anlayışının temelini “Hangi tutar ve şartla alınmış olursa olsun, taahhüt ettiğimiz işi, en iyi kalitede ve zamanında teslim etmek” ilkesi oluşturuyor.

Bu temel ilkemiz her ne kadar bizi yoğun ve hiç bitmeyen sorumluluklar altında bıraksa da şirketimiz için uzun vadede her zaman bir kazanç oluyor. İşte bu ilkelerimiz ve çalışma anlayışımız da bizi hem ülkemizde hem de yurt dışında üstlendiğimiz taahhüt işlerinde önemli projeleri yürüten, güvenilir bir şirket konumuna getirmiş bulunuyor.

Asla Taviz Vermediğimiz İlkelerimiz
Sınırlarımızı aşan bu başarımızın arkasında, asla taviz vermediğimiz şu ilkelerimiz yatıyor:

Taahhütlerimize sıkı sıkıya bağlı kalmak.

İşi aldıktan sonra işveren dahil tüm muhataplara karşı dürüst, açık ve şeffaf bir tutumla ilişkileri yürütmek.

İşin yapıldığı ülkede, bir Türk firması olduğumuzu unutmadan, o işin genel anlamda “Türk müteahhidi tarafından yapılmış bir proje” olarak anılacağının bilinciyle her ne pahasına olursa olsun, en kaliteli şekilde teslim etmek.

İş yaptığımız ülkede, sadece işverene değil ilişki içinde olunan tüm yerel kurum ve kuruluşlara karşı da, maddi-manevi tüm taahhütleri yerine getirmek.

Farklı kesimlerle kurulan ilişkileri güven ve dürüstlüğe dayalı olarak yürütmek.

O ülkenin tüm kültürel kimliğine, toplumsal dokusuna saygılı olmak.

Uygarlık Yolunda Kalıcı Eserler İnşa Ediyoruz
Kolin olarak başlıca hedefimiz araştırmak, öğrenmek ve bilgiyi en uygun biçimde hayata geçirmek...

Bu, bizim için her zaman yenilenmek ve sürekli bir değişim içinde olmak demek.

Hedefimiz doğrultusunda güvenilir, saygın, risk alabilen, kredibilitesi ve uzmanlığıyla tercih edilen şirket olma özelliklerimizi her geçen gün pekiştirmeye, “Uygarlık Yolunda Kalıcı Eserler İnşa Etmeye” devam ediyoruz.

Nihai hedefimiz ise dünyanın en üst sıralardaki inşaat şirketleri arasına girmek…