KOLİN'DEN KISA KISAYÖNETİM KURULU
Ayakta soldan sağa:
Celal KOLOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)
M. Kemal KOLOĞLU (Genel Koordinatör)

Oturanlar soldan sağa:
Veysi Akın KOLOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)
Naci KOLOĞLU (Yönetim Kurulu Başkanı)

1977 yılında kurulduğundan bu yana yaptığı çalışmalarla inşaat mühendisliği alanında geniş bir bilgi birikimine sahip olan KOLİN, Türkiye’nin bu alanda en büyük inşaat şirketleri arasında yer almaktadır. KOLİN’in bu başarısının ardında yatan nedenlerin başında işverenlerimiz ile kurduğumuz güvenilir işbirliği yatmaktadır. Projenin her aşamasında sürdürülen ve pekiştirilen bu birliktelik KOLİN’in üstlendiği tüm projeleri başarıyla tamamlamasını ve zamanında teslim etmesini sağlamıştır. Kolin İnşaat’ın çalışma ve uzmanlık alanları olan; ulaştırma, altyapı, tarım - enerji, bina-konut, endüstriyel tesis projelerinde gösterdiği performans ve kurum kimliğini oluşturan temel ilkeleri; yurt içinde ve yurt dışında, hizmet verdiği ve işbirliği içinde olduğu muhatapları tarafından saygın bir şirket olarak tanınmasına yol açmıştır. Kolin’in gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında tamamladığı 111 proje ve halen devam eden 32 proje ile uluslararası alanda da tanınması, saygınlık kazanması ve belli bir başarı düzeyine erişmesinin altında yatan ana neden, iş ve çalışma prensipleridir. Kuruluşundan bu yana Kolin’in hiçbir şekilde taviz vermediği çalışma anlayışının temelini “Hangi tutar ve şartla alınmış olursa olsun, taahhüt ettiğimiz işi, en iyi kalitede ve zamanında teslim etmek” ilkesi oluşturmaktadır. Şirketimizin çalışma anlayışını oluşturan bu ilke, bizi yoğun sorumluluklar altında bırakmış olsa da, şirketimiz için uzun vadede her zaman bir kazanç olmuştur.

İlkelerimiz ve çalışma anlayışımız bizi, Türkiye’de olduğu kadar, yurt dışı taahhüt işlerinde de önemli projeleri yürüten, güvenilen bir şirket konumuna getirmiştir. Uluslararası başarımızın arkasında; verilen taahhütlerimize sıkı sıkıya bağlı kalmak, işi aldıktan sonra işveren dahil tüm muhataplara karşı dürüst, açık ve şeffaf bir tutumla ilişkileri yürütmek, işin yapıldığı ülkede bir Türk firması olduğumuzu unutmadan, o işin genel anlamda bir Türk müteahhidi tarafından yapılmış bir proje olarak anılacağının bilinciyle, her ne pahasına olursa olsun, kaliteli iş teslim etmek, bulunduğunuz ülkede, sadece işverene değil, ilişki içinde olunan tüm yerel kurum ve kuruluşlara karşı da, maddi manevi tüm taahhütleri yerine getirmek, kurulan ilişkileri güven ve dürüstlüğe dayalı olarak yürütmek ve o ülkenin tüm kültürel kimliğine, toplumsal dokusuna saygılı olmak ilkeleri yer almaktadır.

Hızla gelişen Türkiye’nin alt yapısının kurulmasında ve daha kaliteli bir hayatın temellerinin atılmasında inşaat sektörü başrolü oynamaktadır. İşte bizler bu sorumluluğun bilinciyle çalışmakta, ülkemizde ve Dünya da artan gereksinimlere en mükemmel cevabı verebilmek için sürekli olarak teknolojimizi yenilemekte ve bilgi birikimimizi genişletmekteyiz. Araştırmak, öğrenmek ve bilgiyi en uygun biçimde hayata geçirmek temel hedefimiz. Bu ise her zaman yenilenmek, sürekli bir değişim içinde olmak demek.

Kolin inşaat markası; taahhütlerimizi zamanında ve en iyi kalitede yerine getirme, uzmanlık gerektiren zor projelerin üstesinden gelebilme, kaliteli ve yetkin insan kaynağı ile çalışma, geniş bir coğrafyada ve zor koşullarda iş yapabilme, etik ilkelere uygun davranma ve çok çalışma anlayışımızla oluşmuştur. Dolayısı ile Kolin için başarı bir tesadüf değil, oldukça zorlu ve çok çalışarak geçen bir 37 yıl boyunca edinilen bilgi ve birikimin bir ürünüdür.

Diğer taraftan, her ne kadar teknoloji ve taahhüt deneyimi önemli ise de bütün bunlardan daha da önemlisi, beraber çalıştığınız insan kaynağı. Proje müdüründen en alt kademedeki çalışanlara kadar işini bilen, eğitimli, deneyimli, birikimli insan kaynağı ile bir ekip olarak çalışmak.

Zaman içindeki bazı değişimlere rağmen bir tek şeyin hiçbir zaman değişmemesi gerektiğinin farkındayız. Her projede tam bir müşteri memnuniyeti sağlamak ve başarıya ulaşmak. 1977 yılından bu yana KOLİN tarafından tamamlanmış projeleri ve halen devam etmekte olan projeleri özetleyen bilgileri, övündüğümüz tarihçemizin birer tanığı olarak sizlere sunuyoruz.

Kolin İnşaat, günümüzün hızla değişen piyasa koşullarında, bilgi birikimi ve mali gücüyle, uluslararası klasmanda aranılan bir taahhüt firmasıdır. Dünyanın en üst sıralardaki inşaat şirketleri arasına girmeyi hedefleyen Kolin İnşaat, bu doğrultuda güvenilir, saygın, risk alabilen, kredibilitesi ve uzmanlığıyla tercih edilen şirket olma özelliklerini pekiştirmeye “Uygarlık Yolunda Kalıcı Eserler İnşa Etmeye” devam etmektedir.