BİTEN PROJELERSULAMA, BARAJ VE ENERJİ PROJELERİ Geriye Dön
AKKÖY II HES (ALADEREÇAM BARAJI, GÖKÇEBEL BARAJI VE YAŞMAKLI BARAJI HES)
İşveren: Akköy Enerji A.Ş
Yeri: Gümüşhane / Türkiye
Bitiş Tarihi: 3.9.2013
Akköy II Projesi kapsamında, Aladereçam, Gökçebel ve Yaşmaklı Barajları yer almaktadır. Enerji üretimi, Akköy II Hidroelektrik Santrali’nde gerçekleştirilecektir. Aladereçam Barajı, Karaovacık Deresi üzerinde 1.843 m kret, 1.792 m talveg kotunda yer almaktadır. Aladereçam Barajından 4.077 m uzunluğunda, 3,20 m iç çapında bir iletim tüneli ile su Gökçebel Barajı göl alanına yönlendirilmektedir. Ayrıca, Akköy II HES’teki üretime ilave olarak Aladereçam Barajı'ndan Gökçebel Baraj gölüne çevrilecek suyun 210 metre düşüsüyle 7 MW kurulu gücünde Hidroelektrik Santral tesis edilecek olup Enerji Üretimi 18.200.000 kWh’tır. 

Gökçebel Barajı ön yüzü beton kaplamalı 144 m yüksekliğinde kaya dolgu bir barajdır. Gökçebel Baraj Gölü, 94,78 milyon m3 olarak hesaplanmıştır. Bu baraj 6.650 m uzunluğunda ve 4 m iç çapındaki bir tünel ile Yaşmaklı Barajı göl alanına bağlanmaktadır. 

Yaşmaklı Barajı 1.630 m kret, 1.530 m talveg kotunda 100 m yüksekliğinde bir beton ağırlık barajıdır. Barajın su tutma kapasitesi 17,68 milyon m3’tür. Su buradan 4.002 m uzunluğunda ve 3,20 m çapında tünel ile denge bacasına, oradan da 3.424 m uzunluğunda ve 2,70 m çapında cebri boruyla, Akköy I Hidroelektrik Santrali ile aynı yapıdaki Akköy II Hidroelektrik Santrali’ne bağlanmaktadır. Bu projedeki cebri boru, 1.224 m düşü yüksekliği ile çok özgün bir yapıdır. Santral iki adet Pelton tipi türbinle çalışacak ve iki adet düşey eksenli senkron jeneratörle tamamlanacaktır. Akköy II’de 872,5 milyon kWh enerji üretilecektir.