YENİ PROJELERSULAMA, BARAJ VE ENERJİ PROJELERİ Geriye Dön
ANTALYA BALIKÇI BARINAĞI İNŞAATI YAPIM İŞİ
İşveren: T.C.Ulaştırma Bakanlığı/DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü
Yeri: Antalya
Sözleşme Tarihi: 25.08.2011

Antalya Balıkçı Barınağı kapsamında 921 m ana mendirek, 300 m tali mendirek ve 1265 m rıhtım ve iskele inşaatı yapımı bulunmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek işler ise şu şekildedir.

1.1-  Zemin sondajı ve laboratuar deneyleri,

1.2-  Ana ve tali dalgakıran inşaatı,

1.3-  Rıhtım inşaatı,

1.4-  Çelik kazıklı betonarme iskele inşaatı,

1.5-  Geri saha dolgusu, çekek yeri ve beton kaplama inşaatı,

1.6-  Bağlantı yolu ve istinat duvarı inşaatı,

1.7-  Çelik Fener Kuleleri İnşaatı,

1.8-  Su tesisatı inşaatı,

1.9-  Elektrik tesisatı inşaatı,