ENERJİ
AKKÖY ENERJİ A.Ş
1999 yılında kurulan Akköy Enerji, Türkiye'de özel teşebbüsün gerçekleştirmekte olduğu önemli enerji projelerinden Akköy I HES ve Akköy II HES projelerinin, 49 yıllık lisans süreleri içerisinde tesis edilmesini, işletmeye alınmasını ve lisans sürelerinin sonuna kadar işletilmesini üstlenmiştir.

Akköy Enerji’nin ana ortağı, %97 ortaklık payı ile Kolin İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş.’dir. Kolin İnşaat’ın 33 yıllık iş deneyimi, mühendislik birikimi, piyasa tecrübesi ve piyasalarda sağladığı güven; grup bünyesinde bulunan ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren diğer şirketlerde olduğu gibi Akköy Enerji için de temel itici güç olmaktadır. Akköy Enerji’nin Elektrik Piyasasında aynı alanda faaliyet gösteren diğer şirketlere nazaran sahip olduğu en önemli avantajları; Kolin’in deneyimli kadrosu, birikimi ve teknik imkanları sayesinde kurduğu tesisleri kaliteli ve ekonomik maliyetlerle elde etmesi, aynı anlayışla oluşturulan kadrosuyla işletme faaliyetlerinde düşük maliyet ve yüksek verim sağlaması olarak sıralanabilir.

Akköy Enerji, söz konusu projeler için yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı ihtiva eden üretim lisansına sahiptir. Şirket, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun uyarınca; her yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca belirlenen ve en az 5, en fazla 5,5 Eurocent/kWh ile sınırlanan Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı ile üreteceği elektrik enerjisini dağıtım şirketlerine veya ikili anlaşmalar ile toptan ve perakende satış şirketlerine, serbest tüketicilere veya Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında dengeleme piyasasına satabilme konusunda yetkilendirilmiştir.
Fotoğraflar
ALBE ENERJİ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, DANIŞMANLIK, MÜŞAVİRLİK, PETROL, MADENCİLİK, TARIM, HAYVANCILIK, SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Ankara Ticaret Sicilinin 287215 sayısında kayıtlı Albe Enerji Elektrik Elektronik Dan. Müş. Petrol Madencilik Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Limited Şirketi’nin nev’i değişikliği yoluyla kurulmuş olup, yurt içinde ve yurt dışında elektrik enerjisi üretimi ile ilgili tesisler kurmak üzere gerekli yatırımları yapmak, kurulmuş veya kurulacak tesisleri kiralamak ve işletmek konuları ile iştigal etmektedir.
ANC ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş
ANC Enerji, hidroelektrik santralleri kurmak amacı ile 2008 yılında kurulmuştur.
ATLAS MAKİNA SANAYİ ENERJİ VE TİCARET A.Ş
Grubun enerji alanındaki yatırımcı şirketlerinden biri olan Atlas Makina, 1982 yılında kuruldu.
ÇAMLI ENERJİ DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ HİZM. A.Ş

Elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetleri ile ilgili arıza-onarım-bakım, kesme-açma, sayaç okuma ve diğer destek hizmetlerini sağlamak üzere, Kolin İnşaat, Cengiz Holding ve Limak Holding ortaklığında kurulmuş olan Şirket, 2011 yılında aynı grubun ortaklığı olan ve EPDK’dan aldığı dağıtım lisansı kapsamında Sivas, Yozgat ve Tokat illerinde elektrik dağıtım faaliyetlerini sürdüren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yanı sıra diğer elektrik dağıtım bölgelerinde de hizmet vermeyi hedeflemektedir.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

Şirketimiz faaliyetlerine 01.09.2010 tarihinden itibaren Kolin İnşaat, Limak Holding ve Cengiz Holding bünyesinde kurulan Çamlı Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’ye bağlı olarak yürütmektedir.

Teknolojinin tamamen elektriğe bağımlı hale geldiği günümüzde güçlü ortaklık yapısı ile sektörde kendimizi geliştirecek her türlü araştırma ve incelemelerde bulunmakta, tüm müşterilerimize kaliteli, kesintisiz sürekli bir elektrik enerjisi sağlamak için azami gayreti göstermekteyiz.

Şirketimize ait nominal sermaye tutarı 193.250.625,00-TL olup, faaliyet sahası 52.561 m²’lik Sivas, Tokat ve Yozgat İllerini kapsamaktadır. Toplamda 3 İl, 42 İlçe, 2.428 Köy ve 1.546 Mahalle mezra olmak üzere 4.019 yerleşim alanında 721.620 müşterinin elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerini 1.466 personel ile yürütmekteyiz. Bölge nüfusumuz 1.742.126’dır.

Bölgemizde şirketimizce 2010 yılında 2.380 milyon kwh elektrik enerjisi satın alınmış bunun 2.208 milyon kwh’ı satılmıştır. 2010 yıl sonu itibariyle kayıp – kaçak oranınız 7,22 olmuş ve Şirketimiz EPDK tarafından verilen kayıp – kaçak oranının altında bir kayıp – kaçak değeri yakalamıştır.

2010 Yılı içerisinde Sivas, Tokat ve Yozgat İllerinde toplam arza sunulan elektrik enerjisi miktarı 2.232 milyon kwh olup, bunun %95’i şirketimizce %5’lik kısmı ise tedarikçi şirketlerce karşılanmıştır.

2010 yılı içerisinde yapmış olduğumuz yatırım harcamalarına bakıldığında tahsis edilen 15.729.500,00-TL yatırım ödeneğinin 15.867.930,00-TL’si harcanarak %100,88 seviyelerinde bir harcama gerçekleştirmiş durumdayız. 2011 yılı için ise EPDK tarafından şirketimize 52.587.882,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, gerekli etüt ve proje çalışmaları tamamlanarak yatırımlara başlanılacak konuma gelinmiştir.

2011 yılında Şirketimiz enerji piyasasında oluşacak rekabet şartlarına uyum sağlayabilmek, abonelerimize kesintisiz, kaliteli ve sürekli bir elektrik enerjisi sunmak, şebeke varlıklarının bakım ve onarımlarını belirli bir program dâhilinde aksatmadan yürütmek, personel verimliliğini artırmak ve kayıp – kaçak oranlarını düşürmek için azami gayreti göstererek çalışmalarını sürdürecektir.Fotoğraflar
ENO ENERJİ ORTAKLIĞI TOPTAN ELEKTRİK SATIŞI A.Ş
Elektiriğin toptan satışı faaliyeti ile iştigal etmek üzere; Şirketimiz (Kolin İnşaat, Turizm, Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Cengiz Holding ve Limak Holding ortaklığında kurulmuştur.
ESGAZ - ESKİŞEHİR ŞEHİRİÇİ DOĞAL GAZ DAĞITIM TİC. A.Ş
Faaliyetlerine 1994 yılında doğal gaz altyapı çalışmaları ile başlayan şirket, 2002 yılında BOTAŞ’a bağlı ortaklık statüsündeyken özelleştirme kapsamına dahil edildi ve ESGAZ adını aldı. ESGAZ, 2003 yılının Aralık ayında özelleştirme kapsamında 43 milyon Dolar bedelle Kolin İnşaat tarafından satın alındı. Yüksek gelişmişlik düzeyine sahip Eskişehir’de doğal gaz faaliyetine devam eden ESGAZ’ın 30 yıl süreli imtiyazı mevcuttur.

Türkiye’nin özelleştirilen ilk iki doğal gaz dağıtım şirketinden birisi olan ESGAZ, Türkiye’de konut tüketiminde altıncı sırada yer almaktadır.

Eskişehir’de toplam 67 mahalleye doğal gaz dağıtımı yapmakta olan ESGAZ, 2005 yılı ile birlikte büyük bir yatırım hamlesine başladı. Bölgedeki doğal gaz kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 48 milyon TL’lik yatırım gerçekleştiren ESGAZ, Kolin Şirketler Grubuna dahil olduğu tarihten itibaren, 6 yıl gibi kısa bir süre içersinde, Eskişehir genelindeki doğal gaz altyapısını %280 oranında artırdı.

Yüzde 95 penetrasyon oranı

ESGAZ’ın özelleştirilmesinden sonra, yönetim ve hizmetlerde standartların belirlenerek kurumsal yapının oturtulması, müşteri odaklı yönetime geçilmesi, abonelere verilen hizmet kalitesinin yükseltilmesi, doğal gazın ulaşmadığı mahallelerde yapılan yatırımlar ile vatandaşa yönelik abonelik ve tesisatla ilgili avantajlı kampanyalar doğal gaz kullanımını artırdı. ESGAZ, gerçekleştirdiği yatırımlar sonucunda Eskişehir’de tüm mahallelere ulaştırdığı doğal gaz yaygınlığı ile Türkiye’de bu seviyeyi yakalayan ilk doğal gaz dağıtım şirketidir. 2010 yılı yatırımları ile yeni yerleşim bölgelerine doğal gaz hizmeti götürmeyi hedefleyen şirket, %95 penetrasyon oranına sahip ilk ve tek doğal gaz dağıtım şirketi olmayı devam ettirmeyi hedeflemektedir.

Belediye ile ortak olan ilk doğal gaz dağıtım şirketi olma özelliğini de taşıyan ESGAZ; Eskişehir genelinde 73 yetkili iç tesisat firmasına ve 1000 kişiye çalışma imkanı sağlamaktadır.


Fotoğraflar
ETKİ LİMAN İŞLETMELERİ DOĞAL GAZ İTHALAT VE TİC. A.Ş
İzmir İli Aliağa İlçesinde kurulması planlanan ve bu doğrultuda EPDK’ya ilgili lisans başvurusunda bulunulan “LNG ithal ve gazlaştırma tesisi” yatırımına ilişkin işlemler söz konusu Şirketimiz aracılığı ile yürütülmektedir.
IŞIKSU ENERJİ ÜRETİM VE TİC A.Ş

Kolin Şirketler Grubu tarafından 07.02.2008 tarihinde Ankara’da kurulmuş olan şirket, İzmir’in Aliağa İlçesi Çakmaklı Köyü bölgesinde doğal gaz çevrim santrali kurulması ve işletilmesi amacıyla EPDK’ya lisans başvurusunda bulunmuştur. Lisans başvurusu kapsamında EPDK’dan ön uygunluk belgesi alınmış olup halen Çevre ve Orman Bakanlığı nezdinde ÇED çalışmaları devam etmektedir. Doğal Gaz Çevrim Santralinin kurulu gücünün 430 MW olması planlanmaktadır.

HİDRO-GEN ENERJİ İTHALAT İHRACAT DAĞITIM VE TİCARET A.Ş
14.09.2007 tarihinde Ankara’da kurulan Hidro-Gen, hidroelektrik santral yatırımları yaparak elektrik enerjisi üretmek üzere araştırmalar yapmaktadır.
İZMİR DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından gerçekleştirilen İzmir Doğalgaz İhalesini 0.012 cent/kWh ile en düşük birim hizmet ve amortisman bedelini veren KOLİN A.Ş.kazanmıştır. Bu sonuçla, KOLİN A.Ş ve TÜRKERLER A.Ş. ortaklığından doğan İZMİRGAZ A.Ş. İzmir’de doğalgaz şehiriçi dağıtım işini üstlenmiştir.İlgili yasa gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi yüzde 10 ortak olup Yönetim Kurulu’nda temsil edilmektedir. İZMİRGAZ, İzmir ve Tire şehirlerinden oluşan “Dağıtım Bölgesi” sınırlarında doğalgazın dağıtımı ve mahalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli faaliyetlerini yapmaya yetkili tek firmadır.Fotoğraflar
KOLEN A.Ş
Kolen, elektrik enerjisi ticareti faaliyetinde bulunmak üzere yeniden yapılandırılmıştır. Şirket, 2012 yılında sahip olduğu toptan satış lisansı kapsamında faaliyet göstererek Kolin Şirketler Grubu bünyesinde üretilen elektrik enerjisinin pazarlanması faaliyetini de yürütecektir.
K-L ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİC. A.Ş

K-L Enerji, 2006 yılında, enerji ve sanayi sektöründe yatırımlar yapmak amacı ile kurulmuştur.

NATURGAZ DOĞAL GAZ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Şirketimiz, EPDK’dan almış olduğu toptan satış lisansı kapsamında, 2010 yılında 281 milyon m3 doğalgaz satışında bulunmuştur. Halihazırda ithalat yapan şirketlerden tedarik ettiği doğalgazı İZMİRGAZ, ESGAZ ve Serbest Tüketicilere satmıştır. Bununla birlikte 2010 yılının Temmuz ayından itibaren İzmir bölgesindeki sanayicilerin serbest tüketici limitinin düşmesi nedeniyle serbest tüketici statüsüne geçmesi ile birlikte, NATURGAZ müşteri portföyüne, Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş., Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. ve Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. gibi serbest tüketicilere de doğal gaz tedarik etmeye başlamıştır.

Şirketimiz 2010 yılını,145 milyon TL ciro ve yaklaşık 14,4 Milyon TL vergi öncesi kar ile kapatmıştır.

2010 yılında ülkemiz doğal gaz pazarında, BOTAŞ hariç olmak üzere, 5 adet ithalatçı firma ve 11 adet toptan satış firması yer almıştır. Bu firmalar arasında Şirketimiz pazar payı olarak 7. Sırada yer almıştır. İthalatçı firmalar dışarıda bırakılarak sadece toptan satış firmaları arasında pazar payı olarak 3. sırada yer almıştır.

Şirketimiz doğal gaz piyasasındaki gücünü grup bünyesinde dağıtım şirketlerinin bulunmasından,grubun finansal gücü,yetkin ve yetişmiş insan kaynağından almakta olup, bunlar aynı zamanda NATURGAZ’ın piyasadaki rekabet avantajlarını da oluşturmaktadır. Grup bünyesindeki mevcut doğalgaz dağıtım şirketleri kanalı ile müşteriye rahat ulaşılmakta ve daha kolay pazarlama faaliyeti sürdürülebilmektedir.

Doğal gaz piyasasındaki Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) ithalatına ilişkin gelişmelere paralel olarak NATURGAZ, Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) ithalatı yapabilmek amacıyla 2010 yılında İthalat (Spot LNG) Lisansı almak için EPDK nezdinde başvuruda bulunmuştur. Bu lisans ile NATURGAZ, önümüzdeki dönemlerde toptan satış faaliyeti ile satışını yapacağı gazın LNG olarak ithalatını da kendisi yapmayı planlamaktadır. Doğalgaz pazarında tedarikin çeşitlenmesi ticaret merkezi ve dengeleme mekanizmalarının daha şeffaf çalışmaya başlaması ile gerek pazarlama, gerekse miktar ve fiyat risklerinin yönetimde hem kendi maliyet yapısına hem de müşterilerinin ihtiyaçlarına göre uygun stratejiler belirlemek için gerekli donanımı sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.

NATURGAZ, Petrol Platformu Derneği (PETFORM) üyesidir.
SERVER ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş
Şirket; su, doğal gaz, kömür, fuel oil, nafta vb ile çalışan elektrik enerjisi üretim tesislerinin kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal etmek üzere; Kolin İnşaat ve Limak Holding ortaklığında kurulan bir şirkettir.
ULUĞ ENERJİ DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETLERİ A.Ş
Elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetleri ile ilgili arıza-onarım-bakım, kesme-açma, sayaç okuma ve diğer destek hizmetlerini sağlamak üzere, Kolin İnşaat, Cengiz Holding ve Limak Holding ortaklığında kurulmuş olan Şirket, 2011 yılında aynı grubun ortaklığı olan ve EPDK’dan aldığı dağıtım lisansı kapsamında Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde elektrik dağıtım faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yanısıra diğer elektrik dağıtım bölgelerinde de hizmet vermeyi hedeflemektedir.
TRUVA DOĞAL GAZ, ENERJİ, İLETİŞİM, LOJİSTİK, İNŞAAT, EĞİTİM, DANIŞMANLIK, İTHALAT, İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Truva, 2005 yılında, enerji ve sanayi sektörlerinde yatırımların yanısıra enerji ithalat ve ihracatı yapmak amacı ile kurulmuştur. Şirketin, 2011 yılı içerisinde dağıtım şirketleri tarafından yapılacak yatırımları üstlenmesi planlanmaktadır.
ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
01.09.2010 tarihi itibariyle özelleştirilmesi tamamlanan Şirketimiz, Limak Holding, Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmete başlamıştır.

Güney Marmara Bölgesi olarak 35.501 km2 alanda (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova)2,5 milyona yakın abonesiyle elektrik dağıtım işini yürüten şirketimiz faaliyetini sürdürmektedir.
SAMSUN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
 
ZAFİR ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.