ENERJİ
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (Akdeniz EDAŞ), 28.05.2013 itibari ile özelleşerek hizmetlerine başlamıştır. Çalışma esasları EPDK tarafından belirlenen şirketimiz, iletim noktalarından aldığı elektriği son kullanıcılara dağıtmaktadır.

Hizmet verdiği Antalya, Isparta ve Burdur’daki yaklaşık 1,7 milyon aboneye 8.5 milyar kWh elektrik dağıtan Akdeniz EDAŞ, kesintisiz ve yüksek kalitede elektrik dağıtımı görevini “her geçen gün daha iyiye” sloganını benimseyerek sürdürmektedir.

Akdeniz EDAŞ, elektrik dağıtımında şebeke yenileme yatırımlarının yanı sıra insan kaynakları, eğitim, araştırma geliştirme, bilgi teknolojileri ve yazılımları alanında yapılan yatırımlar ile de hizmet kalitesine odaklanan faaliyetlerini sürdürmektedir.

AKKÖY ENERJİ ÜRETİM A.Ş

1999 yılında kurulan Akköy Enerji, Türkiye'de özel teşebbüsün gerçekleştirmekte olduğu önemli enerji projelerinden olan ve 120 milyon ABD Dolar'ı yatırım bedeliyle tesisi tamamlanan Akköy I HES ile  keşfi 320  milyon Euro olarak hesaplanan Akköy II HES projelerinin, 49 yıllık lisans süreleri içerisinde tesis edilmesini, işletmeye alınmasını ve lisans sürelerinin sonuna kadar işletilmesini üstlenmiştir.

Akköy Enerji'nin ana ortağı, %97 ortaklık payı ile Kolin İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş.'dir. Kolin İnşaat'ın 40 yıllık iş deneyimi, mühendislik birikimi, piyasa tecrübesi ve piyasalarda sağladığı güven; grup bünyesinde bulunan ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren diğer şirketlerde olduğu gibi Akköy Enerji için de temel itici güç olmaktadır. Akköy Enerji'nin elektrik piyasasında aynı alanda faaliyet gösteren diğer şirketlere nazaran sahip olduğu en önemli avantajları; Kolin'in yetkin ve deneyimli kadroları, iş tecrübesi ve birikimi, mali ve teknik imkanları sayesinde düşük maliyetli ancak verimli tesisler kurabilmesi ve işletebilmesidir.


AKKÖY I HES

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Harşit Çayı üzerinde inşa edilen Akköy I Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 54 m. yüksekliğinde silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) gövdeye, 12,5 km uzunluğunda enerji tüneline ve içinde 3 adet 34,5 MW(toplam 103,5 MW) gücünde düşey eksenli Francis tipi türbin bulunan bir enerji santraline sahiptir.  Akköy I HES'in iki ünitesi  18 Eylül 2008,  bir  ünitesi de 26 Kasım 2008 tarihinden itibaren ticari anlamda üretim faaliyetine başlamıştır.


AKKÖY II HES

Akköy II HES Projesi kapsamında, Aladereçam, Gökçebel ve Yaşmaklı barajları yer almaktadır. Enerji üretimi, Akköy I HES'in hemen yanında ve servis bloğu, 4.033 m. uzunluğunda ve 4,00 m iç çapındaki enerji tüneli ile denge bacasına, oradan da 3.958 m uzunluğunda ve 2,70 m çapındaki cebri boru vasıtasıyla 1220 m düşü elde ederek (Türkiye'deki en yüksek düşü) Akköy II Hidroelektrik Santraline yönlendirilerek enerji elde edilmektedir. Proje kapsamındaki Aladereçam Barajı, Gümüşhane ili Karaovacık Deresi üzerinde 1.797 m talveg kotunda yer almakta olup, barajın toplam su tutma kapasitesi 13,934 milyon m3 olarak hesaplanmıştır. Aladereçam Barajı rezervuarında toplanacak su yaklaşık 4,7 km uzunluğunda, 3,20 m iç çapında bir enerji tüneli, denge bacası ve 1,50 m çapında 455 m uzunluğunda cebri boru vasıtası ile 7 MW kurulu gücündeki Aladereçam HES'e yönlendiriliyor ve Aladereçam HES'de türbinlenen su santral çıkışında Gökçebel Barajı rezervuarına dökülmektedir.. Gökçebel Barajı, Gelavara Deresi üzerinde, 1.630 m kret kotunda ön yüzü beton kaplamalı 144 m yüksekliğinde, kaya dolgu tipinde inşa edilmiştir. Bu baraj, 6.651 m uzunluğunda ve 4 m iç çapındaki bir iletim tüneli ile Yaşmaklı Barajı rezervuarına bağlanmaktadır. Barajın toplam su tutma kapasitesi 94,777 milyon m3 olarak hesaplanmıştır. Yaşmaklı Barajı; Gavraz Deresi üzerinde, 1.630 m kret kotunda 118 m. yüksekliğinde, beton ağırlık tipinde inşa edilmiştir. Baraj gövdesi beton hacmi 613000 m3'tür. Barajın toplam su tutma kapasitesi 19,707 milyon m3 olarak hesaplanmıştır.

Akköy II HES Projesi, 1.220 m düşü yüksekliği ile Türkiye'de birinci sırada ve dünyada ilk 10'un içerisinde yer almaktadır. Santral iki adet 116,79 MW (toplam 233,57 MW) gücünde düşey eksenli Pelton tipi türbinle çalışan ve iki adet 135 MVA gücünde senkron jeneratörle tamamlanmıştır. Akköy II HES'in bir ünitesi 7 Haziran 2012,  bir  ünitesi de  5 Temmuz 2012 tarihinden itibaren ticari anlamda üretim faaliyetine başlamıştır.Fotoğraflar
ALBE ENERJİ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, DANIŞMANLIK, MÜŞAVİRLİK, PETROL, MADENCİLİK, TARIM, HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

Albe Enerji, Elektrik, Elektronik, Danışmanlık, Müşavirlik, Petrol, Madencilik, Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Albe Enerji) olarak Antalya İli, Alanya İlçesi Gevne Çayında Yalnızardıç HES enerji üretim tesislerini 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde yapımı tamamlanarak enerji üretimi devam etmektedir.

Albe Enerji’nin ana ortağı Kolin İnşaat, Turizm, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ dir. Kolin İnşaatın 40 yıllık iş deneyimi, mühendislik birikimi, piyasa tecrübesi ve piyasalarda sağladığı güven; grup bünyesinde bulunan farklı sektörlerde faaliyet gösteren diğer şirketlerde olduğu gibi Albe Enerji için de temel itici güç olmaktadır. Albe Enerji’nin elektrik piyasasında aynı alanda faaliyet gösteren diğer şirketlere nazaran sahip olduğu en önemli avantajları; Kolin’in yetkin ve deneyimli kadroları, iş tecrübesi ve birikimi, mali ve teknik imkanları sayesinde düşük maliyetli ancak verimli tesisler kurabilmesi işletilmesidir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından lisanslandırılması Yalnızardıç HES olarak 11.03.2009 tarihinde yapılmış olan sözkonusu enerji üretim tesisleri Yalnızardıç Barajı HES ile mansabında yer alan regülatörü içermektedir. Yatırım maliyeti 127.8 Milyon Amerikan Dolarıdır. Lisans toplam Kurulu Gücü 42.32 MW’tır.  

Antalya İli, Alanya İlçesi Gevne Çayında inşa edilen Yalnızardıç Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 97 m. yüksekliğinde silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) gövdeye, 4140 m. uzunluğunda enerji tüneline ve içinde 2 adet 16.25 MW (toplam 32.50 MW) Kurulu Gücünde düşey eksenli Françis tipi türbin bulunan enerji santrali yanısıra barajdan mansaba bırakılan cansuyu çıkışına yerleştirilen 0.54 MW Kurulu Gücünde enerji santraline sahiptir. Baraj kret kotu 1361 m. ve talveg kotu 1269 metredir. Baraj gövdesi beton hacmi 490.000 m3 ve toplam su tutma kapasitesi 109.5 milyon m3 olarak hesaplanmıştır.

Antalya İli, Alanya İlçesi Gevne Çayında Yalnızardıç Barajının mansabında yer almakta olan regülatörün kret kotu 1168.10 metre ve talveg kotu 1161 metredir. İletim uzunluğu 3847 metre olup 2627 metresi tüneldir. Santral Binasında 3 adet 1.45 MW ve 1 adet 4.93 MW Kurulu Gücünde olmak üzere toplam 4 adet yatay Françis türbin bulunmaktadır (Toplam Kurulu Güç 9.28 MW). Yalnızardıç Barajı ve HES’te ilk dört ünite Eylül 2013, diğer üç ünitesi de sırasıyla Mart 2015, Nisan 2015 ve Mayıs 2015 tarihinden itibaren ticari anlamda üretim faaliyetine başlamıştır.

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 28.05.2013 tarihinde özelleşerek hizmetlerine başlamıştır. Çalışma esasları EPDK tarafından belirlenen BEDAŞ, iletim noktalarından aldığı elektriği son kullanıcılara dağıtmaktadır.

İstanbul Avrupa Yakası'nda, 3.573 km² alanda, yaklaşık 4.7 milyon aboneye,  25 milyar kWh elektrik dağıtımı yapan BEDAŞ, Türkiye’nin en büyük dağıtım şirketi olma özelliğini taşımaktadır. Kaliteli ve sürekli hizmet anlayışını benimseyen BEDAŞ, % 13’lük pazar payıyla sektörün amiral gemisi konumundadır.

BEDAŞ, elektrik dağıtımında şebeke yenileme yatırımlarının yanı sıra insan kaynakları, eğitim, araştırma geliştirme, bilgi teknolojileri ve yazılımları alanında yapılan yatırımlar ile de hizmet kalitesine odaklanan faaliyetlerini sürdürmektedir.

CLK ENERJİ YATIRIM A.Ş.

CLK Enerji, çatısı altındaki Akdeniz, Boğaziçi, Çamlıbel Elektrik Dağıtım, Perakende Satış Şirketleri ve Toptan Satış Şirketi ile enerji sektöründe hizmet vermektedir. Toplam 3 coğrafi bölgede, 7 il ve 7.5 milyona ulaşan abonesiyle CLK Enerji, sektörün lider grupları arasında yer almaktadır.

CLK Akdeniz Perakende Satış, CLK Boğaziçi Perakende Satış, CLK Çamlıbel Perakende Satış, şirketlerini kuran CLK Enerji, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini birbirinden ayrı yürütmektedir. Ayrıca, CLK Enerji bünyesinde toptan elektrik ticareti faaliyetlerini yürüten CLK Enerji Ortaklığı Toptan Satış Şirketi de yer almaktadır.

CLK Enerji, perakende satış ve dağıtım hizmetlerini üstlendiği Antalya, Burdur, Isparta, İstanbul Avrupa Yakası, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta tüketicilere kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak için çalışmaktadır.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), 31.08.2010 tarihinde özelleşerek hizmetlerine başlamıştır.

ÇEDAŞ, sorumluluk bölgesi Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 765 bin aboneye 2.5 milyar kWh elektrik dağıtmaktadır.

ÇEDAŞ, elektrik dağıtımında şebeke yenileme yatırımlarının yanı sıra insan kaynakları, eğitim, araştırma geliştirme, bilgi teknolojileri ve yazılımları alanında yapılan yatırımlar ile de hizmet kalitesine odaklanan faaliyetlerini sürdürmektedir.Fotoğraflar
ESGAZ ŞEHİRİÇİ DOĞAL GAZ DAĞITIM TİC. VE TAAH. A.Ş.

Esgaz A.Ş., 2004 yılından itibaren Kolin Şirketler Grubu bünyesinde Eskişehir ili mücavir alan sınırları dâhilinde doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunmaktadır. Şirket, Türkiye’deki evsel doğal gaz tüketim talebinin yaklaşık %3’ünü karşılamaktadır.

Nitelikli hizmet ilkelerinden ödün vermeden en az kaynakla en çok işi yapma prensibini benimsemiş olan Şirket, doğal gaz dağıtım sektöründe en verimli şirketler arasında yer almaktadır. Deneyimli yönetici ve personeliyle gerçekleştirdiği proje ve yatırımlarla, bir yandan doğal gazın kullanım alanının yaygınlaştırılmasını sağlarken, diğer yandan güvenli gaz kullanımı konusunda gösterdiği özenle abonelerin can ve mal güvenliğini temin etmektedir.


2016’da öne çıkan faaliyetler

2016 yılında Esgaz A.Ş.’ nin toplam doğal gaz ticaret hacmi 702 milyon sm3 olarak gerçekleşmiştir. Bu miktarın 295 milyon sm3’lük kısmı abone grubu müşterilere yapılan,  31 milyon sm3’lük kısmı serbest tüketici grubunda yer alan müşterilere yapılan doğal gaz teslimatı olup,  376 milyon sm3’lük kısmı ise sadece taşıması yapılan doğal gaz miktarından oluşmaktadır.

2016 yılında şehir içinde yeni oluşan yerleşim yerleri ile dağıtım bölgesine yeni dahil olan Çifteler, Mahmudiye, Kırka, Alpu ve Beylikova ilçelerinde altyapı yatırımları tamamlanmıştır. Bu kapsamda yaklaşık 155.000 metre PE ana hat,   103.000 metre PE servis hattı,  66.882 metre çelik hat imalatı, 7.750 adet servis kutusu ve 15 adet bölge regülatörü montajı yapılmıştır. Diğer taraftan yine aynı yıl içinde Muttalip ve Zincirlikuyu bölgelerindeki mevcut basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarını tamamen yenilerken, Alpu ve Beylikova ilçelerine gaz arzı sağlayabilmek için bölgeye yeni bir istasyon kurulumu tamamlanmıştır. 2016 yılında yapılan tüm bu yatırımların yaklaşık maliyeti 70 milyon TL düzeyindedir.  

Diğer taraftan, 2016 yılında Çifteler ilçesinde 1.237 BBS, Mahmudiye ilçesinde 200 BBS, Kırka ilçesinde 193 BBS ve şehir içinde de 20.706 BBS yeni abone alınmıştır. 2016 yılı sonu itibarıyla toplamda 400.000 BBS abone sayısına ulaşılmıştır. Alpu ve Beylikova ilçelerine de doğalgaz arzı sağlanmış olup, 2017 yılı başında abonelikler alınmaya başlanacaktır. Ayrıca, yine 2016 yılında Sivrihisar ilçesi için yapılacak olan yaklaşık 40 km’lik iletim hattı için yürütülen kamulaştırma işlemleri tamamlanmış olup, 2017 yılı içinde Sivrihisar ilçesinin de yatırımlarının tamamlanması hedeflenmektedir.

Esgaz A.Ş, ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetimi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği belgelerine sahiptir. Ayrıca 2016 yılında ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetimi belgesi de alınmıştır.

Esgaz A.Ş. hemen her yıl ödemiş olduğu yüksek vergi miktarları ile Eskişehir İli kurumlar vergisi rekortmenleri arasında yer almakta ve bu şekilde yarattığı yüksek katma değerle hem Eskişehir İline hem de ülke ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Şirket, 2015 yılında Eskişehir genelinde kurumlar vergisi mükellefleri sıralamasında 10. sırada yer almıştır.


Esgaz A.Ş.’ den bir ilk

Yaklaşık 20 yıllık doğal gaz geçmişiyle Türkiye’de doğal gaz ile en erken tanışan illerden birisi olan Eskişehir’de, gerek işletilmekte olan doğal gaz şebekesi gerekse abonelerin kullanmakta oldukları iç tesisatların oldukça eski olması, söz konusu şebekenin ve iç tesisatların periyodik şekilde kontrol edilmesini gerektirmektedir. Esgaz A.Ş. bu konuda dağıtım şirketleri arasında bir ilki gerçekleştirerek, güvenli gaz kullanımının temini için abonelerin kullanmış olduğu iç tesisatların periyodik kontrolü projesini başlatmıştır.

Bu proje kapsamında; önceki yıllarda yerel basın, Kaymakamlıklar ve Tüketici Dernekleri nezdinde girişimlerde bulunularak kamuoyu konu hakkında bilgilendirilmiştir. Sonrasında, doğal gaz kullanımının en eski olduğu bölgelerden başlanacak şekilde gerekli planlamalar yapılmış ve söz konusu bölgelerde bulunan abonelerle bilgilendirme toplantıları düzenlenerek, konunun hassasiyeti ve gerekliliği izah edilmiştir.

Abonelerin konuya göstermiş oldukları ilgi ve olumlu yaklaşımları sayesinde 2016 yılında yaklaşık 30.000 abonenin iç tesisatı kontrol edilmiştir. 2012 yılında bir ilk olarak başlatılıp, 4 yıldır başarıyla sürdürülen söz konusu saha çalışmasının, güvenli gaz kullanımının sağlanabilmesi için gelecek yıllarda da devam ettirilmesi planlanmaktadır.Fotoğraflar
ETKİ LİMAN İŞLETMELERİ DOĞAL GAZ İTHALAT VE TİC. A.Ş

2016 Aralık ayında açılışı yapılarak faaliyete geçen, ETKİ Yüzen LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali (FSRU), Türkiye’nin üçüncü sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama ve gazlaştırma terminalidir. ETKİ FSRU terminalinin devreye alınması ile ülkemize yeni bir doğal gaz arz noktası kazandırılırken, arz güvenliğine ve tedarik çeşitliliğine de katkıda bulunulmuş olacaktır. Özellikle kış döneminde artan günlük doğal gaz tüketiminin farklı kaynaklardan elde edilecek LNG ile desteklenmesi, ve gerektiği durumda alternatif tedarik imkanlarının değerlendirilmesi suretiyle en ekonomik şekilde gaz ihtiyacının karşılanmasına imkan sağlaması dolayısıyla, ETKİ FSRU terminali, Ülkemiz açısından stratejik öneme sahiptir. İlk etapta Türkiye’de mevcut olan diğer iki örnekte (Botaş Marmara Ereğlisi LNG Gazlaştırma Terminali ve Egegaz Aliağa LNG Gazlaştırma Terminali) olduğu şekilde kara terminali olarak kurulması planlanan tesis, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK’nın; Ülkemiz arz güvenliğinin ve kaynak çeşitliliğinin sağlanması, Doğal gaz tüketiminin karşılanmasına yönelik ilave giriş noktası yaratılarak, arz- talep dengesinin sağlanması, Kısa vadede arz esnekliğinin sağlanması amaçlarına uygun olarak ve kara terminalinin uzun süren kurulum ve inşaat süresinin kısaltılabilmesini teminen Yüzen LNG Terminali olarak revize edilmiş ve hayata geçirilmiştir. FSRU tesislerinin normal proje süresi 18 ila 24 ay iken, ETKİ FSRU terminali 2016 yılı Haziran ayında alınan yatırım kararını takiben, rekor bir hızda inşa edilerek 6 ay içerisinde devreye alınmıştır. Yüksek mühendislik örneği yüzen LNG terminallerinden dünya üzerinde 24 adet bulunmakta olup hızla devreye alınması ve esnek yapısı nedeniyle bu tesislerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Türkiye’de ilk defa ETKİ LİMAN İŞLETMELERİ tarafından hayata geçirilen Yüzen LNG Terminali; 145.000 m3 LNG depolama ve günlük nominal 14 milyon m3 ve yıllık 5 milyar m3 gazlaştırma kapasitesine sahip gemi, gemiden gemiye LNG aktarımının güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayacak şekilde 437 metre uzunluğunda bir iskele, gaz transfer platformu ve palamarlık şamandıra yapısı, terminali, BOTAŞ’a ait yüksek basınçlı ana iletim şebekesine bağlamak için, 14 km uzunluğunda 36” yüksek basınç boru hattını ve gemi, iskele üstü yapılar ve kıyıdaki altyapılar, operasyonlarda azami emniyeti temin edecek şekilde entegre gemi-kıyı otomasyon sistemini içermektedir.

HİDRO-GEN ENERJİ İTHALAT İHRACAT DAĞITIM VE TİCARET A.Ş

HİDRO-GEN Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret A.Ş. (Hidro-Gen) Kolin Şirketler Grubu’nun bir iştiraki olup, 2007 yılında kurulmuştur. Hidro-Gen, ruhsatı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumuna ait Manisa İli Soma İlçesi sınırları içerisinde S:34714 ruhsat nolu sahada yer alan maden sahasından ürettiği kömürü, kuracağı 510 MW gücündeki elektrik santralinde tüketerek elektrik enerjisi üretecektir.

Soma Kolin Termik Santrali projesi, Türkiye enerji talebinin yerli kaynaklardan karşılanması oranını artırmaya yönelik önemli bir projedir. Santralde kullanılacak ana ekipmanların tamamı Amerika-Avrupa menşeili ekipmanlardan seçilmiş olup; kurulacak olan santralde en son teknoloji kullanılarak ulaşılabilecek en yüksek verimlilik değeri elde edilecektir. İki üniteden oluşan termik santralde Ülkemizde ilk defa 3 aşamalı ve dolaşımlı akışkan yatak desülfürizasyon ünitesi olacak bir sistem seçilmiştir. Bu sistem ile, yürürlükte olan Türkiye ve Avrupa normları ile birlikte, Avrupa Birliğinin 2020 yılında aşağı çekmesi muhtemel emisyon oranları da sağlanacaktır. Rödövans sözleşmesinin imzalandığı tarihten bu yana, alınması gereken tüm izinler alınarak inşaat faaliyetlerine başlanmıştır. Santral inşaatı terminine paralel olarak madencilik faaliyetlerine de başlanılmış olup, maden ocağının hazırlığı niteliğinde çalışmalar devam etmektedir.

İZMİRGAZ ŞEHİRİÇİ DOĞALGAZ DAĞITIM TİC. VE TAAH. A.Ş.

Kolin ve Türkerler Grubu’nun ortaklığından doğan İZMİR DOĞALGAZ, hem teknolojik hem de operasyonel anlamda yenilikçi bir hizmet anlayışı ile, bulunduğu sektörün öncü firmaları arasında yer almaktadır.

İzmir ve Tire ilçelerinden oluşan dağıtım bölgesine, 2015 yılında Kınık, Ödemiş ve Bergama ilçelerini de ekleyerek doğal gazın dağıtım ağını yaygınlaştıran İZMİR DOĞALGAZ; yapmış olduğu şebeke yatırımları, 23 adet A tipi Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu, 142 adet Bölge Regülatörü ile lisans alanındaki müşteri potansiyelinin büyük bir kısmına doğalgaz konforunu sağlamıştır.

Günümüz itibariyle, 756.947 BBS aboneye doğalgaz dağıtım hizmeti sunan yıllık 2,5 milyar m3 ‘lük gaz hacmi ile 4.640 km. şebeke ağı üzerinden müşterilerine kesintisiz ve güvenli hizmet vermeye devam etmektedir.

İZMİR DOĞALGAZ, kalite odaklı yaklaşımını ISO 9001 Kalite, çevreye olan saygısını ISO 14001 Çevre, çalışana ve 3. Şahıslara olan duyarlılığını OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini alarak faaliyete başlandığı günden itibaren tescillemiştir. Bunlara ilave olarak, doğru ve kaliteli hizmetin memnun müşteriyle anlamlı olacağı hedefiyle ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini, hizmet verdiği tüm müşterilerin bilgilerini güvence altına almak adına da ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerini bünyesine katmıştır. Tüm bu yönetim sistemlerini tek çatı altında toplayarak entegre bir sistem kurmuştur.

2012 yılında, Halkapınar Müşteri Hizmetleri Merkezini hayata geçirerek, tüm müşterilerine tek bir merkezden hızlı ve etkin çözümler sunarak, müşteri taleplerinin yönetilmesini sağlamaktadır.

Müşterilerinin güvenliğine verdiği önemle sektördeki öncüler arasında yer alan İZMİR DOĞALGAZ, 187 ihbar hattına gelen ihbarların, ihbar bölgesinde bulunan 187 Acil Müdahale Ekibine en kısa sürede ulaşmasını sağlamak amacıyla yeni bir sistem geliştirmiştir. “Saha Yönetim Sistemi” adı verilen bu sistem aracılığıyla, ekip araçlarının anlık olarak izlenmesi ve denetlenmesi sağlanarak, kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışımız tescillenmiştir.

Türkiye’de sanayinin yoğunlaştığı ikinci bölge olan İzmir, ihracatın ithalatı karşılama oranında da ikinci sıradadır. Sanayinin ve ihracatın geliştiği şehirlerde doğal gaz kullanımının yaygınlaşması kaçınılmazdır. Bu kapsamda şirketimiz, doğal gaz taşıma potansiyeli olarak Türkiye genelinde her zaman ilk sıralarda yer alacaktır.

İzmir’e ve İzmirlilere sağlanan ve artarak sağlanmaya devam edilecek en önemli katkılardan biri, doğal gazın İzmir’in solunabilir hava kalitesine olan katkısıdır. Doğal gazın yaygınlaşmasına paralel olarak kullanıcı sayısının artması; İzmir’in yaşadığı yoğun hava kirliliğinin önlenerek çağdaş standartlarda yaşanabilir bir kent yapısına kavuşmasında önemli bir rol oynamıştır.

İzmir’de çeşitli sosyal kampanyalara destek olmayı ilke edinen şirket, yerel yönetimler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine sponsorluk desteği vermesinin yanı sıra, kendi iç yapısında üreterek uyguladığı projelerle, İzmir’in ve İzmirlilerin sanat ve kültür yaşamına katkıda bulunmaktadır. Sosyal sorumluluk anlayışında geleceğimizi oluşturacak çocuklarımızın çevre ve enerji konularında bilinçlendirilmesi ayrı bir öneme sahip olmuştur. Şirketin, bugüne kadar gerçekleştirdiği birçok sosyal sorumluluk çalışması içerisinde; Tiyatro Atölyesi, Türk Sanat Müziği Korosu, Okullar Arası Resim Yarışması, Fotoğraf Yarışması gibi takip edilen gelenekselleşmiş projeler yer almaktadır.Fotoğraflar
KOLEN ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ İTHALAT VE İHRACAT A.Ş.

Serbestleşen elektrik piyasasında gerek grup üretimleri, gerek maliyet odaklı dış kaynak kullanımı, gerekse olası risklerden uzak dengeli portföy yapısı ile, ürünün, hizmetin, çözümün öncelikle arandığı, yine öncelikli tercih edilip, teveccüh gösterilen etkin bir enerji çözüm ortağı, marka olmak KOLEN’in hedefidir.

KOLEN’liler abonelerinin memnuniyetini; birincil hedefleri, kurumsal anlayışları olarak benimsemişlerdir. Bu memnuniyetin KOLEN ile temasa geçilen her mecrada en üst düzeyde kaliteyi yakalamakla ilgili olduğunun farkında olup, davranışlarını, tüm iş süreçlerini ona göre planlar, ona göre inisiyatif kullanır, kararlar alırlar. Yanı sıra KOLEN iç-müşteri memnuniyetini, takım ruhunu da önemser. Bu ruha destek verir, besler. KOLEN’liler birbirine bağlı, motive bir takım, ailedir.

KOLEN aboneleri elektriği indirimli almanın yanı sıra, kendilerine taahhüt edilmiş olanın dışında sevimsiz bir durumla karşı karşıya kalmazlar, kalmamaları için gereken azami gayret gösterilir. Faturalama sistemi şeffaftır, isterlerse internet üzerinden KOLEN faturalama sistemine girer, aylarca önceki faturalarına ulaşabilirler. Fatura ve benzer önemli bilgilendirmeleri e-posta, SMS ile de alırlar. KOLEN aboneleri enerji danışmanlarına kolayca ulaşır, sordukları sorulara açık, net, tatmin edici cevaplar alırlar.

KOLEN bu perspektif ile üç mecrada büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir.

  • Operasyon: İhtiyaç duyulan raporlama sistemleri tamamlanıp, sistematik hale getirilmiştir. Faturalama sistemi geliştirilmiş, tahsilat kanalları artırılmış, portföy market koşullarında mümkün olan en risksiz hale getirilmiştir.


  • Ticaret ve Tedarik: Bu mecrada amaç; enerji tedarik ve ticaret portföyünü, iş hacmini geliştirerek, özellikle perakende kanalına sinerji yaratmak ve şirket karlılığı arttırmaktır. Öngörülen amaca paralel gelişimi devam etmektedir.


  • Pazarlama ve Satış: Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Gaziantep ile başlayıp, Samsun, Elazığ, Malatya, Adana ile devam eden bayi yapılanmasında yüze yakın iş ortağına ulaşılmış durumdadır. Bölgelerinde iyi bilinen, hâlihazırda yapmış olduğu iş sektörümüze yakın, müşavirlik, danışmanlık hizmeti veren girişimcilerin bayilik talepleri halen değerlendirilmeye, bayilikler verilmeye devam edilmektedir. Yine abone olarak Türkiye’nin seçkin markalarını portföyüne katan KOLEN’in portföyünde kurumsal tüketiciler, KOBİ’ler, bireysel tüketicilerin yanı sıra kamu kurumları da bulunmaktadır.

2014, 2015 yıllarında %100’ün üzerinde büyüme yakalayan KOLEN 2016 yılını da yine %100’ün üzerinde bir büyüme ile 1 milyar 360 milyon kWh’lik elektrik satış hacmine ulaşarak kapamayı planlamaktadır.


NATURGAZ DOĞAL GAZ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Naturgaz Doğal Gaz İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., doğal gaz piyasasına, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 04 Ekim 2007 tarihinde aldığı Doğal Gaz Toptan Satış Lisansı ile adım atmış, daha sonra Toptan Satış Lisansını 17 Şubat 2011 yılında İthalat Lisansına (SPOT LNG) çevirmiştir.

Şirket, 2010 yılında başladığı toptan satış faaliyetlerini artırarak sürdürmüştür. İzmir ve Eskişehir Dağıtım Bölgelerinin doğal gaz tedariğini 2010 yılından beri değişen oranlarda sağlayan Şirket, 2016 itibariyle boru hatları üzerinden serbest tüketici statüsündeki Müşterilerine doğal gaz tedarik etmeye başlamıştır. Böylelikle Naturgaz, 2016 yılında pazar payını %1’e çıkararak yaklaşık 500 milyon sm3’lük doğal gaz ticareti yapmıştır.

Şirket, doğal gaz toptan satış piyasasında diğer tedarikçilerle gün öncesi ve gün sonu işlemleri ve doğal gaz ticaretini aktif olarak yürütmekte ve piyasadaki ticaret hacmini her geçen gün arttırmaktadır.

Naturgaz, doğal gaz pazarında tedariğin çeşitlendirilmesi ve ticaret merkezi ve dengeleme piyasası mekanizmalarının daha şeffaf çalışmaya başlaması ile gerek pazarlama, gerek miktar ve gerekse fiyat risklerinin yönetiminde hem kendi maliyet yapısına, hem de müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun stratejiler uygulama yönünde yurtiçi ve uluslararası boyutta çalışmalarını sürdürecektir.

TKD KUZEY ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

TKD Kuzey Enerji Üretim Anonim Şirketi olarak; Gümüşhane ve Giresun illerindeki Harşit Çayında, Torul Barajı ve HES, Kürtün Barajı ve HES ile Doğankent Regülatörü ve HES tesislerini 4046 sayılı Özeleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde işletme hakkı elde edilerek 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde enerji üretimine devam etmektedir. Torul Barajı ve HES Kurulu Gücü 105,6 MW’tır. 2009 yılında EÜAŞ tarafından enerji üretimine başlanan Torul Barajı ve HES 29.04.2016 tarihi itibariyle TKD Kuzey Enerji Üretim A.Ş. tarafından 49 yıl süreyle işletilecektir. Kürtün Barajı ve HES Kurulu Gücü 85 MW’tır. 2003 yılında EÜAŞ tarafından enerji üretimine başlanan Kürtün Barajı ve HES 29.04.2016 tarihi itibariyle TKD Kuzey Enerji Üretim A.Ş. tarafından 49 yıl süreyle işletilecektir. Doğankent Regülatörü ve HES Kurulu Gücü 74,5 MW’tır. 1971, 1978 ve 1981 yıllarında aşamalı olarak EÜAŞ tarafından enerji üretimine başlanan Doğankent Regülatörü ve HES 29.04.2016 tarihi itibariyle TKD Kuzey Enerji Üretim A.Ş. tarafından 49 yıl süreyle işletilecektir.