LİMAN VE TERSANE
ÇANAKKALE LİMAN İŞLETMESİ SAN. VE TİC A.Ş
Çanakkale Liman İşletmesi San. ve Tic A.Ş. tarafından 29.05.2004 tarihinde temeli atılan Çanakkale (Kepez) Limanı’nın üst yapı inşaatı, 23.11.2005 tarihinde, Kolin İnşaat tarafından tamamlanmış ve 02.12.2005 tarihinde işletmeye alınmıştır.

Sahip olduğu ISPS Kod ve Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi kapsamında;
 • Feribot, Yüksek Hızlı Yolcu, Kruvaziyer Gemi
 • Genel Kargo Gemisi
 • Dökme Yük Gemisi
 • Petrol / Ürün Tankeri
 • Kimyasal Tanker
 • Ro-Ro Gemisi
 • Konteyner Gemisi
 • Gas-Free olmak şartıyla ve kargo tanklarının soğutulmasına yönelik amonyak (NH3) ikmali yapmak üzere LPG Gemileri Çanakkale (Kepez) Limanı’na yanaşabilmektedir.

2 km’lik “liman özel yolu” ile doğruca Çanakkale – İzmir ve Çanakkale – Bursa çevre yoluna bağlanan liman, 35.000 m2’lik açık depolama sahası ve toplam alanı 3.000 m2 olan ve iki bölümden oluşan yatay deposu ile ihracat ve ithalat rejimleri ve dâhili kabotajda genel ve dökme yükler için elleçleme, terminal ve ardiye hizmetlerini sunmaktadır.

Bununla birlikte minimum 8,5 m. ve maksimum 28 m. Derinliğe sahip olan 214 m. uzunluktaki liman iskelesi, Panamax gemilerin yanaşmalarına da elverişli durumdadır.

Aynı zamanda “Çanakkale’nin Deniz Hudut Kapısı” durumdaki liman, kruvaziyer gemilere sunduğu hizmetlerle de bölge turizmine katkı sağlamaktadır.

Limancılık hizmetlerinin yanı sıra Çanakkale Limanı, gemilerden kaynaklı atıkların toplanması kapsamında Türkiye’nin En Büyük atık kabul tesisine sahiptir. Aynı zamanda Avrupa Atık Tesisleri Birliği “EUROSHORE”un üyesi olan liman, sahip olduğu atık alım gemisi filosu (10.000 DWT) ile Çanakkale Boğazı’ndan geçen gemilerin atıklarını toplamaktadır. 

Çanakkale Liman İşletmesi gücünü, Türkiye’nin köklü şirketleri arasında yer alan, ülkemizde ve yurt dışında farklı sektörlerde başarı ile faaliyet gösteren Kolin İnşaat’ın güçlü yapısı, tecrübesi ve desteği başta olmak üzere; takım çalışması çerçevesinde sürdürülebilir gelişime odaklı ve güvenilirlik ile kaliteyi öncelikli olarak gözeten çalışanlarından ve dinamik yapısından almaktadır. Şirket, faaliyetlerinde, çevresel sürdürülebilirliğe büyük önem vermektedir.

Güçlü teknik ve hizmet altyapısı sayesinde farklı türlerdeki gemilere kapsamlı hizmet sunmaktadır
Akaryakıt tankerinden genel kargo gemilerinden Ro-Ro’dan yolcu gemisine kadar farklı türdeki birçok gemiye sunduğu hizmet altyapısıyla faaliyet gösteren liman; tamamen gümrüklü saha üzerinde kurulu bulunan terminal içerisinde sahip olduğu yolcu salonu, yaklaşık 30 metre drafta ulaşan 214 metrelik iskelesi, duty free shop vb. imkânları ile de Çanakkale’de kruvaziyer turizminin gelişmesine büyük katkıda bulunmaktadır. Stratejik konumu ile teknik ve hizmet altyapısının yanında bölgenin turizm faaliyetleri açısından marka değeri oluşturan Truva, Gelibolu Tarihi Milli Parkı, şehir merkezi ve Assos’a yakın konumuyla dünyanın önde gelen kruvaziyer operatörleri tarafından tercih edilmektedir.

2013 yılı faaliyet verileri 
2013 yılında Çanakkale Kepez Limanı’na, 40 yolcu gemisi, 10 genel yük gemisi ve 29 dökme yük gemisi olmak üzere toplam 79 gemi uğrak yapmıştır. Kruvaziyer gemiler ile 9375 yolcu limanı ziyaret etmiş olup elleçlenen yük miktarı ise toplamda 134.027,55 tondur.

Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Tic. A.Ş. işletmeciliğinde gerçekleştirilen Kepez-Eceabat feribot seferleriyle 2013 yılında da ağır vasıtaların şehir trafiği içerisine girmeden Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sağlanmıştır. Atık alım hizmetleri kapsamında ise Çanakkale Kepez Limanı’na uğrak yapan ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen 801 adet gemiden toplam 204.969,55 m3 sıvı ve katı atık toplanmıştır.

Çanakkale Boğazı’ndan geçen gemilere sunulan atık alım hizmetleri kapsamında Çanakkale Liman İşletmesi 2013 yılı sonunda da 4.286 dwt “Kolin 5” isimli atık alım gemisini filosuna eklemiştir.

Çanakkale Liman İşletmesi’nin hinterlandında limancılık faaliyetlerini besleyecek yapıda yeterli potansiyelde endüstriyel oluşum bulunmadığından, limancılık faaliyetleri çoğunlukla bölgede yer alan maden yüklerinin dökme yük olarak limanda elleçlenmesi ve proje yükü olarak genel yüklerin elleçlenmesi şeklinde yürütülmektedir. Bunun yanında limanın hinterlandında yer alan önemli sanayi kuruluşlarının kendi limanlarının bulunması, sektördeki pazar payında istenilen oranı yakalamakta rekabet gücünü düşürmektedir. Buna karşılık limanın ana faaliyet konularından birisi olan gemilerden kaynaklı atıkların toplanmasında Çanakkale Liman İşletmesi, bünyesinde barındırdığı ve Türkiye’nin en büyük atık kabul tesisi ile sektörde pazarın yarısından fazlasına hizmet sunmaktadır.

Global anlamda konteyner taşımacılığına dönüşen deniz taşımacılığına paralel olarak limancılık faaliyetleri de konteyner elleçlemelerine yönelik eğilim göstermektedir. Çevrenin korunması ve temiz yük elleçlemeleri açısından da önem arz eden konteyner limanı işletmeciliği ile birlikte son dönemde kalite standartlarının yükselmesine karşın daha ekonomik koşullarda hizmet sunan kruvaziyer sektörü de aynı doğrultuda pazar içerisinde önemli destinasyon teşkil eden liman eğilimlerini artırmıştır.

Sektörel oluşumlara ve uluslararası fuarlara katılım
Çanakkale Limanı, İzmir ve İstanbul arasında önemli bir destinasyon oluşturmasının etkisiyle ve Truva, Gelibolu Tarihi Milli Parkı, Assos gibi önemli turizm sembolleri ile daha fazla pazar payına sahip olmak adına çalışmalarını 2013 yılında yoğun olarak sürdürmüştür. Bu amaçla Cruise Türkiye Platformu’nun icra kurulu üyesi olan Çanakkale Liman İşletmesi yıl içersinde Miami’de düzenlenen Cruise Shipping Miami fuarında katılım sağlayarak tanıtımda bulunmuştur.

Çoğunlukla yabancı bayraklı gemilere sunulan atık alım hizmetlerini geliştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla liman, sürekli olarak yurt dışındaki gemi operatörlerine ziyaretlerde bulunmakta ve fuarlara katılım sağlamaktadır.

Çanakkale Liman İşletmesi, tanıtımlarını ve hizmetlerini üyesi bulunduğu sivil toplum kuruluşları aracılığı ile de en iyi şekilde gemi operatörleri ve denizcilik acentelerine sunmaktadır. Özellikle Türkiye’nin en büyük atık kabul tesisini bünyesinde barındıran liman, hizmet kalitesini artırmak ve müşteri taleplerini en iyi şekilde karşılamak adına EUROSHORE isimli Avrupa Atık Tesisleri Birliği’nin web sitesinden de yurt dışı müşterilerine ulaşmaktadır. Limancılık faaliyetleri kapsamında da Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) ve Cruise Türkiye üyesi olarak liman, aktif çalışmalarda bulunmaktadır. 

Çanakkale Boğazı içerisinde yer alması nedeniyle boğazdan geçen uğraksız gemilere birçok hizmeti bir arada sunabilmek adına “tam hizmet limanı” olmayı amaçlayan Çanakkale Limanı, bu doğrultuda bünyesinde yer alan gemi acententeliği departmanıyla da hizmetleri sağlamaktadır.

Çanakkale Liman İşletmesi; Marka Tescil Belgesi, TSE 13350 Standardına Uygunluk Belgesi, Atık Kabul Tesisi ve Atık Alma Gemileri Lisansları (Çevre Lisansları), Avrupa Atık Kabul Tesisleri Birliği (Euroshore) Üyeliği, ISPS Kod Sertifikası, EPDK İhrakiye Teslim Lisansı, POAŞ Bayilik Lisansı, İşletme İzni Belgesi’ne ve ISO 9001,14001 Belgeleri ile OHSAS 18011 Belgelerine sahiptir.

Türkiye’de bir ilk: Gemi kaynaklı petrol türevi atıklardan denizcilik yakıtı
Gemilerden kaynaklı atıkların toplanması, atık kabul tesisinde susuzlaştırılıp ayrıştırılması işlemlerini gerçekleştiren Çanakkale Limanı, söz konusu petrol türevi atıkların geri dönüşüme veya bertarafa sevk edilmesi konusunda da hizmet kalitesinin artırılması için; bünyesinde yer alan ve akredite laboratuvar koşullarındaki laboratuvarı ile Ar-Ge faaliyetlerine yönelik danışman ekibiyle 2013 yılında önemli çalışmalarda bulunmuştur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na yaptığı başvuru neticesinde gemilerden toplanan petrol türevi atıklardan denizcilik yakıtı üretimi konusunda İhrakiye Teslim Lisansı alan liman, bahse konu proje ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktadır. Bu yönde gerekli altyapı çalışmaları ile teknoloji anlamındaki yatırımlar devam etmektedir.

2014 yılı için öncelikli hedefler
Dünyada her geçen gün artan enerji ihtiyacına yönelik yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları büyük önem arz etmektedir. Çanakkale Bölgesi, rüzgâr kalitesi ile debisi ve devamlılığı açısından rüzgâr enerjisi kullanımında önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Bu nedenle bölgede rüzgâr enerji santrallerinin kurulumuna yönelik faaliyetler, dünyada olduğu gibi ülkemizde ve bu konuda büyük potansiyele sahip Çanakkale bölgesinde de artmaya devam etmektedir. Bu kapsamda rüzgâr enerji santrallerinin kurulumu amacıyla gerçekleştirilen ithalat işlemleri için liman, geçmişte hizmet sunduğu gibi gelecek dönemde de birçok projenin hayata geçirilmesinde sunacağı yük elleçleme hizmetlerini öncelikli hedefleri arasında bulundurmaktadır.

Bunun yanında hinterland içi ve dışında bulunan yüklerin Ro-Ro hattı kurularak yurtdışına sevkedilmesi ve kruvaziyer turizmine yönelik faaliyetlerin artırılması yine önemli hedefler içerisinde yer almaktadır.

Türkiye’nin en büyük atık kabul tesisine ve atık toplamaya yönelik gemi filosuna sahip Çanakkale Liman İşletmesi, 2014 yılında da bu alandaki hizmetlerini ve limancılık faaliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını istikrarla sürdürecektir.Fotoğraflar
DİKİLİ LİMAN VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş
Dikili Limanı özelleştirmenin en güzel örneklerden biridir. İskele tadilat ve onarımı 2000 yılında tamamlanarak 9 metre genişlikten 15 metre genişliğe, 110 metre uzunluktan 180 metre uzunluğa yükseltilmiş olup bu aşamalardan sonra Özelleştirme İdaresi tarafından 10.11.2003 tarihinde Dikili Liman ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş.’ye devredilmiştir.

Dikili Liman, Dikili Limanı’nda verilen barınma, yükleme-boşaltma, şifting, terminal hizmetleri, kılavuzluk, römorkaj, palamar, gemilere su verme, atık alma, yolcu salonu işletmeciliği, bakım ve onarım, I.S.P.S. kapsamında güvenlik hizmeti ve iaşe gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için kurulmuştur. Yeniden düzenlenen yolcu salonu, gümrük müdürlüğü, gümrük muhafaza amirliği, sahil sağlık teşkilatı ve deniz polisi işlemlerinin hızlı ve çok kısa sürede yapılabilmesi için acentelerin çalışabileceği özel bilgisayar donanımlı ofislerin yer aldığı idari binalarda hizmet verilmektedir. 

Limanda, gemilerden katı atık alımı ve su servisi de verilmektedir. En üst teknolojiyle donatılan ve standartlara uygun hizmet kalitesini kendisine prensip edinmiş olan limanda; dökme, torbalı ve paletli yüklere hizmet verilmektedir. 

İşletme, yatırımlar sonucunda ithalatçı ve ihracatçı firmalar için liman sahasına 4 km uzaklıkta bulunan kapalı depo ve antrepo (31.500 m2), açık stok sahalarında 22.500 m2’ye yükseltilmiştir. Depolarda stoklama ve paketleme hizmetleri Dikili Liman tarafından yapılmaktadır. Limanda tahmil ve tahliyesi yapılan yük çeşitleri; altın madeni, ayçiçek, buğday, bentonit, dolamit, gübre, kanola tohumu, kil, kömür, mermer, nitrat, perlit, magnezit, seramik, taş/kuarts ve undan oluşmaktadır.

Şirket gücünü yatırımcı yönünden ve güçlü grup yapısından almaktadır. Sağlanan kara ve lojistik desteğiyle sektörde iyi bir yer edinmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde bitkisel gıda ithalat ve ihracat izinleri alınmıştır. Bu izinlerin alınmasının ardından limanın su derinlikleri artırılmış ve gerçekleştirilen pazarlama faaliyetleri sonucunda gübre, ayçiçeği, kanola tohumu, keten tohumu, kömür, seramik, un, buğday gibi ürünlerin limandan başarıyla ithalat ve ihracatı başlatılmıştır. 

2010 yılı içerisinde gübre ithalatı yapmak üzere Koltar Tarım A.Ş. kurularak gübre ithalatı şirket bünyesinde yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmayla birlikte tarım sektörüne de ilk adım atılmıştır. Liman, ilçedeki en büyük yatırım olduğundan ilçenin istihdamında önemli bir konuma sahiptir. Limanın geri sahalarında yapılmış olan hizmet ve kira gelirlerinden de ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır ve her konuda Kuzey Ege’de hizmetlerine devam edecektir.

2013 yılı faaliyetleri
2013 yılında limanımıza genel kargo taşıyan 500 - 20.000 grt arası kapasiteye sahip toplam 150 yük gemisi gelirken toplam 547.876,480 M.ton yük elleçlenmiştir. Evsel atık olarak 85.783 m3 atık alınmıştır. Aynı zamanda 1.000 - 50.000 grt arası kapasiteye sahip 22 yolcu gemisi Liman’ımızı ziyaret etmiş ve 6.489 yolcuya hizmet verilmiştir. Limanımızda verilen hizmet kalitesi doğrultusunda 4 gemi belirli aralıklarla düzenli bir şekilde Limanımızdan hizmet almıştır. Dış ticaret yapan 5 yük firmasına düzenli olarak hizmet verilmiştir. 

Verilen hizmet kalitesinin devam için 3 yeni personel istihdamının yanı sıra iskele üstünde bir kısım zeminin tadilatına yönelik 237 bin TL kaynak harcanarak yatırım yapılmıştır. Ek olarak, 350 bin Dolar tutarında bir adet romorkör alımı yapılarak kılavuzluk departmanımıza dâhil edilmiştir. 

Dikili Limanı, başarılı çalışmaları neticesinde kârını 2012 yılına göre %22,8 artırmıştır.


Fotoğraflar
SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Sefine Denizcilik Tersanecilik 2005 yılında kurulmuş olup, 2008 yılında yatırımını tamamlayarak tersane işletmeciliğinde faaliyet göstermeye başlamıştır. 

Yalova Tersaneler bölgesindeki lider tersaneden biridir. Şirketin bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerin toplam bedelleri; yeni gemi inşa 270 Milyon Dolar’ın, gemi tamir ve bakım ise 39.4 Milyon Dolar’ın üzerindedir. Şirket, Daimi İşletme Belgesi, Tesis Güvenlik Belgesi, Atık Kabul Tesisi, Kalite ve ISO Sertifikalarına sahiptir. Sefine’nin 2013 yılı itibarıyla sektördeki pazar payı %5’tir.

2013 yılında sektördeki genel eğilim doğrultusunda yeni gemi inşaatında özellikli gemi, Açık Deniz Destek, Balıkçı, Feribot vs, inşası ile ilgili talepler alınmıştır. Gemi tamirinde ise daha çok Batı Avrupa ve Uzak Doğu pazarına yönelmeye başlanmıştır. Sefine Tersanesi de bu pazarlardan sipariş almaya başlamıştır. 

2013 yılında gerçekleştirilen yatırımlar arasında mevcut teknik-idari kadroların önemli ölçüde güçlendirilmesi, kapalı atölyelerin nicelik olarak iyileştirilmesi, ekipman parkurunun yenilenmesi, saha düzenlemeleri, tersane rıhtım bölgesinde derinlik artırılması ve personel eğitimleri başı çekmektedir. Üstlenilen yeni projeler arasında göze çarpanlar; Norveç’e 1 adet yeni feribot inşası, yine Norveç için 1 adet Canlı Balık Nakliye Gemisi inşası, köprü çelik imalatı ve yolcu gemisi / hayvan gemisi dönüşüm işleri bulunmaktadır. 

Sefine, finansal gücü, zamanında teslim özelliği, tecrübeli kadrosu ve güvenilir yapısıyla sektördeki diğer firmalardan ayrılmaktadır. 2013 yılında sosyal güvenliğe ve istihdama katkılarından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan teşekkür plaketi, eğitime katkılarından dolayı Yalova Üniversitesi’nden teşekkür plaketi almıştır. 

Yeni faaliyet bölgeleri olarak Orta - Yakın - Uzak Doğu, Rusya, Kuzey Avrupa bölgelerini ilgi ve araştırma alanında bulundurmaktadır. Sefine Tersanesi 2014 yılında planlı büyümeyle pazar payınıartırmaya, tersane düzen ve servisini iyileştirmeye yönelik faaliyetlerine devam etmekte, gerçekleştirilen yatırım ve projelerle ihracata ve bölgedeki istihdama katkı sağlamayı sürdürmektedir.


Fotoğraflar
TEOS MARİNA İŞLETME VE TİC. A.Ş
2010 yılı Haziran ayında İzmir/Seferihisar - Sığacık’ta faaliyete geçmiş bir marina işletmesi olan Teos Marina’nın ihalesi 24.04.2002’de tamamlanmış, yatırımına da 01.10.2008 tarihinde başlanmıştır. Toplamda 12,7 milyon ABD Doları yatırım maliyeti ile karada 59.000, denizde ise 77.000 m2 alanda kurulmuştur. Teos Marina, Seferihisar’a karayolu ile 5 km, İzmir il merkezine 45 km, Adnan Menderes Uluslararası Havalimanı’na 60 km mesafede; Efes - Bergama ve özellikle Meryem Ana gibi tarihi yerlere de yakın mesafede olması nedeniyle avantajlı bir konuma sahiptir. 

Son yıllarda Türkiye’de faaliyete geçen 5 yeni marinadan biri olan Teos Marina, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 5 çıpalı marinaları arasında yer almaktadır. Denizde 480, kanal rıhtımında 30, çekek yerinde ise 80 tekne kapasitelidir. Toplamda yaklaşık olarak 9.150 m2 kapalı alan içerisinde ticari üniteler ile kiracılarına konsept hizmetler için mekan sunan Teos Marina’da 40 ticari ünite, 50 yatçı deposu ve 6 adet teknik atölye bulunmaktadır. Teos Marina, markasını dünya marinaları arasında en üst seviyelere taşıma vizyonuyla, faaliyetlerine şu hedefleri doğrultusunda yön vermektedir:

 • Koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışı ile hizmet vermek,
 • Güvenli bağlama, deneyimli bakım onarım hizmetleri, sosyal aktiviteler, organizasyonlar, alışveriş merkezi, yat kulübü ile denizcilerin yaşam merkezi haline gelmek,
 • Kaliteli ve güvenilir marinacılık hizmetini uygun fiyatlarla sunmak,
 • Değişime ayak uydurmak, gelişmeleri sürekli izlemek ve kendini yenilemek,
 • Çevreye ve insana duyarlı hizmet anlayışını benimsemek,
 • Amatör denizciliğe destek vermek ve bu alanı geliştirmek,
 • Personelin kişisel gelişimini, iş huzurunu ve iş güvenliğini ön planda tutmak.

TYHA (The Yacht Harbour Association) 5 Altın Çıpa, IMCI (International Marina Certification Instıtute) 5 Mavi Yıldız ve Mavi Bayrak Ödülü sahibi, Seferihisar-Cittaslow birliği üyesi Teos Marina, bölgeye sağladığı istihdam ve turizm geliştirme kapasitesi ile dikkat çekici bir yatırım olma özelliği taşımaktadır. Doğal korunaklı liman özelliği sayesinde tekne sahipleri tarafından özellikle tercih edilmektedir. Çevrede tekneyle ziyaret edilebilecek, konaklamaya elverişli pek çok koy bulunmaktadır.

2012 yılı Mayıs ayı içerisinde açılan Teos Marina Spa & Beauty sağlık merkezi ve spa ile Teos Marina cazip bir dinlence merkezi haline gelmiştir. Ayrıca, hafta sonları Teos plajlarının, Teos Marina alışveriş merkezinin İzmirli ziyaretçiler tarafından rağbet görmesi de bölgenin avantajıdır.

Rüzgar türbinine bağlı olarak marina içerisindeki durgun suyun devir daimini sağlayan çevreci sistem ilk kez Teos Marina’da kullanılmıştır. 

Yat limanı işletmelerinde ticari ve operasyonel (ön büro, palamar ve çekek alanı) birimler arasında bilgi işlem bütünleşik yapısının sağlaması amacı ile 2010 yılında Teos Marina ekibi destekleri ile yazılan VMarin otomasyon sistemi ile sektöre, marina çalışanlarına büyük katkı sağlamıştır. Sistem bugün de etkin bir şekilde kullanılmakta, verimliliğe katkıda bulunmaktadır.

2013 yılı doluluk verileri
2011 yılsonu itibari ile alınan istatistiklere göre Türkiye’de toplam deniz bağlama kapasitesi 12.374 ve kara park kapasitesi 5.310’dur. Teos Marina’ya 480 tekne deniz bağlama kapasitesi ile %4 ve 80 tekne kara park sahası ile %2 pay düşmektedir. Yine 2011 verilerine göre Türkiye’de bulunan toplam tekne sayısı Türk bayraklı 4.652 ve Yabancı bayraklı 7.075 olmak üzere 11.727 adettir.

2013 yılsonu itibari ile Teos Marina’da yapılan sözleşmeleri sürelerine göre incelediğimizde 384 adet sözleşmenin yıllık tekneler ile, 63 adet sözleşmenin aylık tekneler ile ve 576 sözleşmenin günlük tekneler ile yapıldığı görülmektedir

2013 yıl sonu itibari ile marinamızda yıllık sözleşmeli 387 adet, aylık sözleşmeli 17 adet olmak üzere toplam 404 tekne bulunmaktadır.

Yıl içerisinde, 747 yelkenli tekne, 37 motor-yelkenli tekne ve 239 motor yat olmak üzere toplam 1.023 tekneye hizmet verilmiştir.

2013 yılında hizmet verilen 1.023 adet teknenin bayraklarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir; 
424 Türk, 269 Amerika, 113 Alman, 64 İngiliz, 32 Fransız, 3 Yeni Zellanda, 15 Hollanda, 12 Avustralya, 10 Avusturya, 6 Belçika, 19 İtalya, 7 İsveç, 14 isviçre, 3 Kanada, 32 diğer bayraklı. 

2013 yılında toplam 212 tekne çekme-atma ve karapark hizmeti almıştır. Teos Marina yıl sonu itibari ile mevcut pazardaki payın %3,5’ine sahiptir. Yıl boyunca Türkiye’de bulunan teknelerin %9’una hizmet vermiştir. 2013 yıl sonu itibari ile denizde %74, kanal rıhtımında %89 ve karada %26 doluluk oranına sahiptir. Toplamı oluşturan teknelerin ortalama metre karesi 41,50 m2’dir. Kiralık alanlar doluluk oranıysa %73’tür.

Teos Marina, etkinlikleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile denize, yelkene gönül vermiş tekne sahiplerini bir araya getirerek sektörde fark yaratmayı başarmıştır. 2012 - 2013 yılında gerçekleştirdiği etkinlik ve sosyal sorumluluk projeleri ile de ismini duyurmuş; topluma ve çevreye duyarlı tekne sahipleri tarafından tercih edilen bir marina olmuştur.

2012 yılında gerçekleştirdiği “Her Denizci Denize Bir Nefes” isimli deniz ve kıyıları temizleme projesi; “Deniz Tutkusu Engel Değildir” sloganı ile gerçekleştirdiği engelli bireylerin denizle tanıştırılması projesi ve son olarak “Teknelerimiz Gelecek Kuşaklara Yemyeşil Umut Olsun” diyerek başlattığı ağaçlandırma çalışması ile topluma ve çevreye duyarlı bir işletme anlayışıyla sektördeki diğer firmalara örnek olmuştur.

Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ile yapılan işbirliği anlaşması kapsamında kulüp merkezi Teos Marina içerisinde yer almaktadır. Ege Açıkdeniz Yat Kulübü her ay 2 gün ortalama 30 tekne katılımlı yelken yarışları ve 1 gün 15-20 tekne katılımlı gezi etkinliği düzenlemektedir.

İzmir’in denizcilik dünyasında gücünü ve ağırlığını hissettiren bir merkez haline gelmesi için 3 İzmir yat kulübü ve Teos Marina ile birlikte 2 İzmir marinası İzmir kış, ilkbahar ve sonbahar trofeleri organizasyonunda birleşme kararı almıştır. 2014 İzmir Yat Yarış Programı İzmir Denizlerinde Güçbirliği fikri etrafında gelişmiş ve 2014 yılında hayata geçmesi için çalışmalar başlamıştır.

Teos Marina yıl boyunca her ay en az 2 kez önemli ve çok katılımcılı organizasyona ev sahipliği yapmaktadır.

Hedef pazarlar
Teos Marina, bağlama kapasitesinin %77’sini doldurduğu 2012 yılında Marina’nın kış aylarında da canlı bir hale gelmesi için “liveaboard” olarak adlandırılan, “teknesinde yaşayan” kişilerin oluşturduğu kitleye yönelmiştir. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki liveaboard teknelerin çoğunluğunu UK - D - FR - NL bayraklı tekneler oluşturduğu için Teos Marina 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Dusseldorf yatçılık fuarı, Paris yatçılık fuarı ve Londra yatçılık fuarlarında Turizm Bakanlığı Türkiye standında yerini alarak tanıtımını yapmıştır.

Yunanistan’da “7 metre ve üzeri tüm teknelerden dolaşım vergisi” düzenlemesi 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Uygulamanın tekne sahiplerine yaratacağı yeni bağlama arayışı düşünülerek bu bölgede bulunan yabancı bayraklı teknelerle ilgili pazarlama çalışmaları / avantajlı bağlama imkanları planlanmaktadır.

2014 planları
Teos Marina, faaliyete başladığı tarihten itibaren müşterilerine uygun ücretlerle kaliteli hizmet sunmayı hedeflemiştir. Hizmet kalitesi konusunda uluslararası kalite standartlarına ulaşmış ve bunu belgelemiştir. 2014 ve sonrasındaki yıllar için mevcut kalite standartlarında doluluğu %90’ların üzerine taşımayı ve doluluğu oluşturan teknelerin ortalama m2’sini minimum 50 m2’ye yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Marina doluluğu ile doğru orantılı şekilde gelişmeyen marina alışveriş merkezini daha canlı ve kaliteli hâle getirmek için pazarlama çalışmalarını artırmak ve burayı sakin şehir dokusunu bozmadan Teos Marina’nın kalite standartlarına uygun bir yaşam merkezi haline getirmek de planlar arasında yer almaktadır.

2014 yılında da bağlama ve kara park sözleşmelerindeki kampanyalar devam edecektir. Devam eden ve ilerleyen günler için planlanan toplumsal projeleri sorunsuz bir şekilde yürütmek ve bu projeler ile sektördeki diğer firmalara örnek olmak, Teos Marina’nın bir diğer hedefidir.


Fotoğraflar