“Koloğlu Holding, her geçen yıl güçlenerek ve farklı sektörlerde çeşitlenerek büyümeye devam ediyor. Koloğlu ailesinin 1976'da kurulan ilk şirketi Kolsan'ı 1977'de Kolin İnşaat izlerken, Elazığ'da başlayan yolculuğumuz Türkiye'nin her köşesine ve ardından da sınırlarımız ötesine ulaştı.”
 

   
   

  

   
 
KOLOĞLU HOLDİNG A.Ş

Koloğlu Ailesi, 1976 yılında Kolsan A.Ş. ve 1977 yılında Kolin İnşaat’la Elazığ’dan başlayan yolculuklarına, önce ulusal daha sonra küresel bir gruba dönüşerek yollarına Ankara’dan devam etmeye karar vermişlerdir. Kolin İnşaat’la birlikte ulaştırma ve altyapı inşaat işlerinde zaman içerisinde sağlanan ulusal ve uluslararası düzeyde başarılar ve bu sürede gelişen organizasyon becerisi, giderek büyüyen Ailenin başka faaliyet konularıyla da ilgilenmesine neden olmuştur. Kolin İnşaat zamanla, ulaştırma ve altyapı inşaat işleri dışında, enerji üretimi (hidroelektrik ve termik santraller yoluyla), enerji dağıtımı ve ticareti (elektrik ve doğalgaz), madencilik, liman ve marina işletmeciliği, tersane işletmeciliği, gar işletmeciliği, endüstriyel üretim, lojistik, hizmet üretimi ve ticaret gibi çok çeşitli sektörlerde faaliyet yürüten şirketlere de ortak olan bir şirkete dönüşmüştür. 2015 yılına gelindiğinde ise, Kolin İnşaat’ın ulaştığı aktif büyüklüğü ve faaliyet çeşitliği dikkate alınarak, bunların aynı ortak paydalar altında ve ayrı yönetsel yapılar altında gruplanmasını mümkün kılacak kurumsal bir holding yapısına dönüştürülmesine karar verilmiş ve Koloğlu Holding A.Ş. kurulmuştur. Koloğlu Holding A.Ş., bünyesinde Kolin İnşaat’la birlikte, diğer sektörlerde, ulusal ve küresel düzeyde faaliyet yürüten şirketleri barındırmakta ve onlara yönetsel ve finansal destek vererek faaliyetini sürdürmektedir.

Çevresel ve sosyal sorumluluklarının bilinciyle insan kaynaklarına yatırım, toplumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürüten Koloğlu Holding, sürdürülebilir kalkınmaya inanmaktadır. Kurumsal sürdürülebilirlik stratejisi ve politikaları konusunda çalışmalara hız verilmiş, sosyal sorumluluk projeleri Koloğlu Eğitim Vakfı çatısı altında toplanmıştır.