“Kolin, Türkiye ekonomisine güç, binlerce insana istihdam sağlayarak ülkemizi kalkındırmaya,Türk insanı için çalışmaya devam ediyor.”GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN SEKTÖREL GÜÇ BİRLİĞİ
Kolin, Türkiye'nin en köklü markalarından. Sürdürülebilir marka değerimizin arkasında 46 yıllık tecrübe ve kurumsal değerlerimizin yanı sıra, sektörel güç birliğine olan inancımız da var. Küresel rekabetin koşulları değişti. Sektörel güç birliği, günümüzün hızla gelişen veri odaklı iş dünyası ve uluslararası rekabetin çetin arenasında başarıyı belirleyen önemli etkenlerden biri oldu. Biz, güçlü bir Türkiye yaratmak için, sektörel paydaşlarımızla sektörümüzün gelişimine rehberlik eden “mesleki ve sosyal” çatı kuruluşlarında birlikte olmayı önemsiyoruz. Sektörümüzün kurumsallaşması, deneyimlerin paylaşılması ve sorunların çözümlerinin birlikte üretilmesi için Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarına ve birliklerine üyeyiz. İnancımız odur ki; bilginin ve birlikteliğin gücü sektörümüzü güçlendirecek, bu da Türkiye'nin gücüne güç katacaktır. Üye olduğumuz kuruluşların, yüksek standartları taşıyan paydaşlarına verdiği “Limitsiz Müteahhitlik Karnesi”, “Uluslararası Müteahhitlik Karnesi” ve “NATO Güvenlik Belgesi”, gururla taşıdığımız sertifikalarımızdan..

                                                              


                


Ankara Sanayi Odası
(ASO)


     


          


Akara Ticaret Odası 

(ATO)


      

Türkiye İnşaat ve Tesisat
 Müteahhitleri İşveren Sendikası
 (İNTES)


         Asfalt Müteahhitleri Derneği

 (ASMÜD)
Türkiye Müteahhitler Birliği
(TMB) 


Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi 
(DEİK)    

Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK)

Uluslararası Yol Federasyonu 
 (IRF
)


       

Türkiye Turizm Yatırımcıları
Derneği (TTYD)


     

Yollar Türk Milli Komitesi
(YTMK)