“Türkiye'den güç alan, bölgesinde lider bir marka olarak yükselen grubumuz, inşaattan enerjiye, sanayiden turizme, eğitimden kültüre çok farklı sektörde gerçekleşen büyük proje ve yatırımlara 50'den fazla şirket ile imza atıyor.”
 


KOLİN, TÜRKİYE'DEN GÜÇ ALAN, 
BÖLGESİNDE LİDER, KÜRESEL BİR MARKA

Türkiye merkezli şirketler grubumuz Kolin, Türkiye'de ve üç kıtada gerçekleştirdiği projeleriyle dünya devleri arasında yer alan küresel bir marka. Başta inşaat ve enerji olmak üzere çok farklı sektörlerde, yıllık 2 milyar dolar ciroyu bulan başarılı işlere imza atmanın gururunu taşıyoruz. Kolin'in gerçekleştirdiği mega yatırımlar ve projeler, küresel rekabette Türkiye ekonomisinin gücünü ve dayanıklılığını arttırıyor. Şirketimizin kuruluşundan itibaren yatırımlarımıza yön veren Türkiye'ye ve Türk insanına duyduğumuz sevgi olmuştur. Başarı albümümüzde dünyayı birbirine bağlayan yollar, raylı sistemler, büyük altyapı yatırımları, İstanbul havalimanı gibi mega projeler, en son teknoloji ile donatılmış enerji santralleri, barajlar, limanlar, askeri tesisler, oteller, yurtlar ve okullar var. Güçlü Türkiye'nin güçlü ve köklü firması Kolin, Türkiye'nin özkaynakları, tükenmez potansiyeli ve enerjisini yenilikçi ve dinamik yatırımlara dönüştürüyor. Kolin Türkiye ile Türkiye de Kolin ile büyümeye devam ediyor.


ÇETİN BİR COĞRAFYADAN YOLA ÇIKTIK
Kolin, bir inşaat firması olarak Elazığ'da doğdu. Bu çetin coğrafyada başlayan hikâyemizin içinde cesaretle alınan büyük riskler, başarı ve gururla bitirilen dev projeler var. Risk almayı doğduğumuz topraklarda öğrendik. Elazığ, özel teşebbüsün geliştirdiği bir sanayi şehridir. Toprağı tarıma ve hayvancılığa uygun olmayan şehrimizin azimli, fedakâr insanları ile birlikte büyüdük. Koloğlu ailesinin mühendis fertleri, bilginin gücü ile insanımızın değerlerini harmanlayarak şirketimizin o günden bugüne değişmeyen ilkelerini, kurulduğumuz 1977 yılında belirledi ve günümüze kadar taşıdı. Türk insanı nezdinde edindiğimiz itibarı ve güveni bu ilkeler ile kurumsal değerlerimize bağlılığımıza borçluyuz. Kaliteden, yetkinlikten, insan ve bilgi odaklı büyümeden hiçbir zaman ödün vermedik.


KOLİN İNŞAAT, GRUBUMUZUN AMİRAL GEMİSİ
Koloğlu Holding’in “amiral gemisi”, 1977 yılında kurduğumuz Kolin İnşaat’tır. Ana faaliyet alanlarımızın başında gelen inşaat sektörü bizim Türkiye için yaptığımız büyük yatırımların da özkaynağını oluşturur. İnşaat sektörünün uzman bir firması olarak Türkiye'ye ulaşan güvenli yollarda, bereketin simgesi barajlarda, altyapı projelerinde, prestijli mega yapı inşaatlarında Kolin adı var.

Ülkemizde inşaat sektörünün gayrisafi milli hâsıla içinde yüzde 30'lara varan bir payı bulunmakta olup sektör ekonomik büyümenin lokomotifi olmayı sürdürmektedir. Grubumuz da bu büyümenin önemli aktörlerinden olmaktan gurur duymaktadır. Şirketimiz, yurt içinde en çok yol yapım projesi tamamlamış olan şirket unvanını da taşımaktadır.


KOLİN TÜRKİYE İLE, TÜRKİYE KOLİN İLE BÜYÜYOR
Kolin İnşaat, Türkiye'de ve dünyada lider bir marka. Büyük ölçekli yatırım projelerinin inşaatçı firması olarak, sadece Türkiye'de değil, üç kıtada faaliyet yürütüyoruz. Dünya'nın başarılı şirketleri listesine adını yazdıran Kolin, yurtdışı projeleri ile de geniş bir coğrafyaya uygarlık taşıyor. Bugün bölgesinde güvenilir bir Türk Müteahhitliği markası olan şirketimiz, Türkiye'nin küresel rekabette elini kuvvetlendiriyor. Geniş bir coğrafyada büyük fedakârlıklarla gerçekleştirdiğimiz yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, Türk ekonomisine kazandırdığı döviz girdisinin yanı sıra, Türkiye markasının yurtdışında bilinirliğini de güçlendiriyor.

Libya'dan Azerbaycan ve Uganda'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada büyük ulaşım ve yatırım projeleri gerçekleştiren Kolin İnşaat'ın Azerbaycan, Libya, Uganda, Cezayir, Polonya, Umman, Suudi Arabistan Krallığı ve Kuveyt'te yurtdışı ofisleri bulunuyor.


ENERJİ SEKTÖRÜNÜN BÜYÜK OYUNCULARINDAN OLDUK
Kolin İnşaat stratejik hedeflere odaklı yatırım anlayışı ile Türkiye'nin hızlı büyüyen şirketleri arasında. İnşaat alanında zirvede olan Kolin, deneyimini ve yetkinliğini Türkiye sevgisi ile birleştirerek çok farklı sektörlerde de faaliyet gösteriyor. Özellikle enerji alanında da sektörün büyük oyuncularından biri olduk. 1220 metre düşü yüksekliği ile dünyada ilk beşe giren Akköy Hidroelektrik Santrali (HES) ile başladığımız, akarsularımızın gücünden elektrik üretimi yolculuğumuz devam ediyor.

Çevreye ve yaşam değerlerine saygılı, yenilenebilir enerji kaynaklarımızı değerlendirmek grubumuzun önemli hedeflerinden. Ayrıca kendi öz kaynaklarımızdan enerji üretimini de ticari değil milli bir mesele olarak görüyoruz. Dünyanın enerji koridoru olması ile büyük öneme sahip olan Türkiye bununla yetinemez. Biz, her zaman Türkiye'nin kendi öz kaynakları ile enerjisini üretmesi gerektiğine inandık. Bu hayalimizi gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm diğer enerji yatırımlarımız gibi, Türkiye'nin büyük projesi Soma Kolin Termik Santrali de bizim bu topraklara ödediğimiz gönül borcudur. Soma Kolin Termik Santrali’nin, gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılayacak, “yerli linyit ile yapılan Türkiye'nin en büyük projesi” olması nedeniyle gurur duyduğumuz yatırımlarımızdan biri.

Kolin İnşaat, istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme ile sadece inşaat ve enerji sektöründe değil, madencilik, sanayi ve turizm gibi farklı sektörlerde aynı başarı grafiğini yakalıyor. Kolin, inşaat taahhüt firması olarak yaptığı otoyol, karayolu, köprü, viyadük, demiryolu, metro, hızlı tren, tünel gibi büyük ulaşım projelerinden liman, baraj, modern sulama sistemleri, arıtma sistemleri, su nakil hatları, taşkın koruma yapıları, endüstri kompleksleri, ağır hizmet tamir ve bakım atölyeleri, boru hatları yapımı, toplu konut, otel, hastane, ofis binaları ve askeri tesisler, bina-konut projeleri, öğrenci yurtları, sosyal tesisler ve okullar, enerji, haberleşme ve taşımacılık projelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede birçok projeye imza atıyor.


DÜNYADA İTİBAR SAHİBİYİZ
Dünyanın en iyi 250 Müteahhitlik firması listesinde yer alan şirketimiz, dünya devler liginde olmanın haklı gururunu taşıyor. Mali gücü yüksek, iş bitirme başarısı yüzde yüz olan bir şirket olarak dünya finans piyasalarının güvenini kazanmış durumdayız. Yüksek kredibilite değerimizin yarattığı imkanlar ile büyük ölçekli altyapı, üstyapı projelerine kaynak sağlayabiliyoruz. Dünya çapında aranan güçlü bir ortak olan Kolin'in işbirliği yaptığı kuruluşlar arasında Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası (EIB), İslami Kalkınma Bankası, Abu Dhabi Kalkınma Fonu, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Suudi Fonu (AFSED), Japon Uluslarası İşbirliği Ajansı (JICA) gibi finans dünyasının önemli kuruluşları bulunuyor.


LİDERLİĞİMİZ BİLGİNİN GÜCÜNE, TAKIM OLMANIN SİHRİNE İNANIR
Küresel rekabette ön saflarda yarışır, yurt içi yatırımlarımızı hız kesmeden ardı ardına gerçekleştirirken dayandığımız en önemli güç insan oldu. İnsan kaynağımıza ve teknolojiye büyük yatırımlar yapmaktan asla çekinmedik. Kurumsal değerlere bağlı bir liderlik anlayışına sahibiz ve büyük projelerin büyük ekiplerle, takım ruhu ile yapılabileceğini biliyoruz. O yüzden çalışanlarımız performanslarını kurumsal hedeflere yönlendirirken birlikte öğreniyoruz, birlikte gelişiyoruz.

İnovasyonun kalbinde hayal gücü yer alır. Biz bunun bilinciyle insandan ilham alıyor, bilgiyi insanımızın hizmetine sunuyoruz. Tüm ekiplerimiz, ortak bir sinerji ile ortak inançları, ortak değer ve hedefleri paylaşmaktadır. Ar-ge, inovasyon, teknoloji grubumuzun önemle üzerinde durduğu alanlardır. Uluslararası standartlarda iş sağlığı ve güvenliği anlayışımızdan da asla taviz vermiyor, dünya ölçeğinde gelişmelere hızla uyum sağlıyor, çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası kalite, çevre ve güvenlik yönetmeliklerine göre sürdürüyoruz. Faaliyetlerimizin her aşaması şirket yetkililerinin yanı sıra bağımsız kuruluşlarca da denetleniyor. “İş, aş ve istihdam” hedefimizi en yüksek standartlarda yerine getiriyoruz.


KOLİN İÇİN YATIRIM SADECE TİCARET DEĞİLDİR
Kolin, kurulduğu günden bugüne, varlık sebebinin doğduğu topraklar olduğunu unutmadı. Kalbi Türkiye için, Türk insanı için çarptı. Grubumuzun çok farklı alanlarda yaptığı faaliyetler sadece matematikten, rakamlardan, hesaplardan ibaret değildir; çok daha fazlasıdır.

Sosyal sorumluluk projelerimiz ile bu topraklara olan borcumuzu ödemek, ondan aldığımızı çoğaltarak geri vermek istiyoruz. Bu yüzden okullar, yurtlar, sosyal alanlar, hastaneler yapıyor, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile hayatlara dokunuyoruz. Kolin İnşaat olarak yaptığımız her iş, ilk günün heyecanını taşıyor.

1977 yılında ilk işimiz olan Elazığ PTT Santral Binası'nı inşa ederken nasılsak, Türkiye'nin dünya ölçeğinde devasa projelerine imza atarken de öyleyiz. Bizim için işin büyüğü küçüğü olmadı, hep daha çetini, daha iyisi oldu.