“Kolin, kurumsallaşmasını tamamlamış, şirket kültürü ve değerleri oturmuş köklü bir Türkiye Şirketi. Bilgiye dayanan yöneticilik anlayışımızla, geleneğimizin mayasında bulunan özel değerlerimizi, profesyonel iş dünyasının yüksek standartlarıyla birleştirdik.”
KURUMSALLIK YAKLAŞIMIMIZ

Tüm faaliyetlerimizde kalite, güven ve istikrar unsurlarını ön planda tutuyoruz. Kolin’in kurumsallık yaklaşımının çerçevesini “insan, müşteri ve gelişim odaklı iş stratejileri”, “etik davranış standartları”, “sosyal paydaşlara karşı sorumluluklar”, “ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik” oluşturuyor. Kurumsal değerlerin tüm çalışanlarımızca benimsenmesi ve davranış modeli haline gelmesi, bu yaklaşımımızın temelinde yer alıyor. Yönetim anlayışımızı şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini hayata geçirerek yürütüyoruz. Yönetim yapılarımızın, işbirliğinde bulunduğumuz tüm kesimlerce “güvenilir” olarak tanımlanmasına büyük önem veriyoruz. Dolayısıyla bu anlayışın yansıttığı davranışları benimseyip, şirketlerimiz içerisinde uygulayarak kurumsallığın temel ilkelerinden asla taviz vermiyoruz.
 

KALİTE YAKLAŞIMIMIZ ve POLİTİKAMIZ
Kolin İnşaat, Türkiye’de üçlü entegre kalite yönetim sistemine sahip az sayıdaki kuruluştan biri, sektöründeyse bu özelliği kazanan ilk şirket olarak öne çıkıyor.

2002 yılında aldığımız “ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi”, “ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi” ve “ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” sertifikalarımız, “gurur belgelerimiz” olarak şirket tarihimizde yer alıyor. Kalite yaklaşımımız, müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmet sunma taahhüdümüzün yanı sıra, topluma faydalı olmayı, çalışanlarımıza güvenli ve çağdaş bir çalışma ortamı sağlamayı ve faaliyetlerinin çevreye olumsuz etkilerini en aza indirgemeyi de kapsıyor. Çalışanlarımızın şirketlerini sevmesini, yaratıcı güçlerini kullanarak kendilerini geliştirmesini ve heyecanlarını her zaman en üst düzeyde tutmalarını hedefliyoruz. Yönetim kadrolarımızı misyon ve vizyonunu özümsemiş, hedeflere ulaşmak için isteyerek, severek ve benimseyerek çalışan, genç, dinamik, özgür düşünce yapısına sahip, açık görüşlü, çağdaş iş ilişkilerinin gereklerini kavramış, paylaşmanın ve takım olmanın gücüne inanmış kişilerden oluşturuyoruz. Kurmuş olduğumuz Kalite Yönetim Sistemimizin gereklerini tam olarak uygulayarak, prosesleri belirleyerek, olumlu etkileri arttırmak ve iyileştirmeyi hayata geçirmek için risk ve fırsatları belirleyerek, risk tabanlı düşünmeyi destekleyerek, sürekliliğini sağlayacak ve etkinliğini sürekli geliştiriyoruz.

Üstlendiğimiz her projede, müşteri taleplerini ve yürürlükteki yasal mevzuat şartlarını sorunsuz karşılıyor, hizmeti ya da ürünü düzenli bir şekilde sağlayarak sonuçlandırıyoruz. Müşterilerimize istedikleri şartları sağlıyor, kalite standartlarını sürekli yükselterek üretim yaptığımızın güvencesini veriyoruz. Her işi aynı anlayışla en iyi nitelikte ve en gelişmiş teknolojik imkânları kullanarak yapıyor ve her seferinde daha başarılı olma hedefiyle çalışıyoruz. Kalite politikamızı şirketimizin amaçlarına uygunluğunu sağlamak için sürekli gözden geçiriyoruz. Çağdaş yönetim bilişim sistemleri kullanarak etkin bir kontrol ve takip olanağı yaratıyoruz. Bu ilkeler doğrultusunda, Kalite Yönetim Sistemi’ni etkin bir şekilde uygulayarak müşteri memnuniyetini her geçen gün arttırıyoruz.

ÇEVRE YAKLAŞIMIMIZ ve POLİTİKAMIZ

Kolin İnşaat, çevre politikasında çalışanlarının ve diğer tüm sosyal paydaşlarının yaşam kalitesini koruyan ve arttıran bir yaklaşımı benimsiyor, faaliyetlerinde çevreye verilebilecek zararları en aza indirgemek için, çalışmalarını bu ilkeler doğrultusunda şekillendiriyor.
Çalışmalarımızda çevreye yönelik olarak şu kurallar gözetiliyor:Çalışmalarımızın çevre üzerindeki etkilerini tespit edecek ve olumsuz etkileri en aza indirecek her türlü önlemi alacağız.
• Çalışmalarımız için gerekli enerjiyi ve doğal kaynakları en etkin bir şekilde kullanacak, israfını önlemek için gerekli önlemleri alacağız.
• Çalışmalarımız sonucunda meydana gelen atıklarımızı, kontrol altında tutacak; hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemleri alacak ve bunları sürekli geliştireceğiz.
• 
Yaptığımız iş, sunduğumuz hizmet ve ürettiğimiz ürünlerde çevre ile ilgili yürürlükteki yasal mevzuatın ve üye olduğumuz kuruluşların diğer şartlarını yerine getireceğiz.
• 
Çevre ile ilgili tüm çalışmalarımızın, oluşturduğumuz politikalar doğrultusunda yapılmasını ve bunun sürekliliğini sağlayacağız.
 Kendimizin ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için çevreye vereceğimiz zararlı bir etki söz konusu olursa tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip, sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yapacak ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlayacağız.
• 
Çalışmalarımızın, kamu yararına olmasını sağlayacağız.
• 
Çalışanlarımızın, çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürüteceğiz.


İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

Kolin İnşaat olarak değişmez önceliğimiz, iş sağlığı ve güvenliği. Meydana gelebilecek kayıpları en aza indirgemek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak, kuruluşumuzun en önemli hedefleri arasında yer alıyor.
Bu doğrultuda oluşturduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikamız aşağıdaki maddeleri kapsıyor:


• 
Şirketimizde, yaralanmaları ve insan sağlığını tehdit edecek durumları  önlemek için her türlü önlemi alacak, İSG Yönetimi’ni ve İSG performansımızı sürekli geliştireceğiz.
• Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, alt yüklenicilerimizin ve yaptığımız işten etkilenen tüm kişilerin sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak için yürürlükteki tüm İSG mevzuatlarına, üyesi olduğumuz tüm kuruluşların şartlarına ve müşteri şartlarına uyacağız.
• İSG ile ilgili tüm çalışmalarımızın, oluşturduğumuz politikalar doğrultusunda yapılmasını ve bunun sürekliliğini sağlayacağız.
• Şirketimiz yönetimi altında çalışan bütün personelin ve alt işverenlerin, bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak için gerekli duyuruları yapacak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürüteceğiz.
• İSG konularında yapılanların ilgili taraflara uygun ve ilgili taraflarca ulaşılabilir olmasını sağlayacağız.
• İSG politikamızın şirketimiz çalışmalarına uygun olması ve uygun olarak kalmasını temin etmek üzere politikalarımızı periyodik olarak gözden geçireceğiz.
• Faaliyetlerimiz sırasında tüm çalışanları ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer kişileri, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan koruyacağız.
• Çalışanlarımızla ilgili olarak kendimizin ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yapacak ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlayacağız.
• Çalışmalarımızda tehlikeleri azaltmak ve riskleri önlemek için öncelikli olarak İSG ekiplerimiz tarafından ve ilgili diğer çalışanlarımızla birlikte sürekli kontrol, iyileştirme ve düzeltme çalışmaları yapacağız.
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarımızda, çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin görüş ve önerilerini alacağız.