KUZEY MARMARA DOĞALGAZ DEPOLAMA TEVSİ (FAZ-III) PROJESİ

Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğinin teminat altına alınması kapsamında Silivri Doğalgaz Depolama Alanı’nda mevcut tesislerin geliştirilmesine yönelik olarak, hali hazırda 2,84 milyar sm3 depolama ve 25 milyon sm3 günlük geri üretim kapasitesi bulunan Kuzey Marmara Depolama Tesisi’nde Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsi (Faz-III) Projesi ile 4,6 milyar sm3 depolama ve 75 milyon sm3 günlük geri üretim kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında enjeksiyon kapasitesi 30 milyon m3/gün ve geri üretim kapasitesi 50 milyon m3/gün yüzey tesisi inşa edilecek, Marmara Denizi’nde 2 adet sabit deniz platformu kurulacak ve her bir platform üzerinde 9'ar adet kuyu açılacaktır. Platformlar ile Kuzey Marmara Toplama İstasyonu arasında biri 2,2 km uzunluğunda diğeri 3,3 km uzunluğunda olmak üzere iki adet 28" boru hattı ve Kuzey Marmara Toplama İstasyonu ile Yeni Depolama Tesisi arasında mevcut boru hatlarına ilave olarak 4,0 km uzunluğunda 28” boru hattı çekilecektir. Mevcut Silivri Depolama Tesisi ile BOTAŞ ana iletim hattı arasında var olan 24" hatta ilave olarak Yeni Depolama Tesisi 4,2 km uzunluğunda 36" boru hattı ile BOTAŞ Ana İletim Hattına bağlanacaktır. Kuzey Marmara Depolama Tevsi Projesi kapsamında;

• Enjeksiyon kapasitesi 30 milyon m3/gün ve geri üretim kapasitesi 50 milyon m3/gün yüzey tesisinin inşaatı,
• Mevcut 20” ve 24” boru hatlarına ek olarak Kuzey Marmara Toplama istasyonundan Yeni Yüzey Tesislerine 28” çapında boru hattının inşası,
• Yeni yüzey tesisi ile 36” çapındaki BOTAŞ Ana iletim Hatları arasına 36” çapında boru hattı inşası,
• Mevcut Yüzey Tesisi ve mevcut 24” çapındaki boru hattının Yeni Yüzey Tesisleri ile entegrasyonu,
• BOTAŞ Ana iletim hattında ve Ortak Tesis çıkışında (NSP) Yeni Pig ve Vana istasyonunun kurulması,
• Marmara Denizi’nde 2 adet sabit açık deniz platformunun inşası,
• Her bir platformda 9 adet olmak üzere 18 adet yeni depolama kuyusu kazılması (deniz sondajları) ve mevcut açık deniz platformunun,
• 8” ve 2” çapındaki boruların sökümü ile denizde bulunan mevcut kuyuların terki işleri, ile ilgili gerekli tüm tasarım, mühendislik, satın alma ve yapım işleri gerçekleştirilecektir.

İşveren: BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yeri: İstanbul / TÜRKİYE

GALERİ