HASANÇELEBİ DEMİR MADENİ SAHASINDA CEVHER ÜRETİLMESİ, ZENGİNLEŞTİRİLMESİ, DİVRİĞİ PELET TESİSİ HARMANLAMA SAHASINDA TESLİM EDİLMESİ İŞİ

Proje kapsamında, Hasançelebi Demir Madeni Sahası’nda dekapaj yapılarak, ortalama %30 Fe3O4 Manyetit içerikli Tüvenan Cevher üretimi yapılacaktır. Üretimi yapılan Tüvenan Cevher Kırma-Eleme ve Zenginleştirme Tesisi’ne beslenecek ve ortalaması %45 Fe3O4 manyetit içerikli olan Ön Konsantre Cevher elde edilecektir. Elde edilen Ön Konsantre Cevher Hasançelebi Yükleme Rampası’na taşınacak ve vagonlar ile Divriği Peletleme Tesisi’ne teslim edilecektir.

İşveren: ERDEMİR MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. GEN. MÜD.
Yeri: Malatya / TÜRKİYE

GALERİ