ALİAĞA ÇAKMAKLI LNG FSRU TERMİNALİ

ETKİ Liman İşletmeleri Doğalgaz İthalat ve Ticaret A.Ş. tarafından İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çakmaklı Köyü, Kızılburun Mevkii'nde, yüksek güvenlik standartlarına uygun Yüzen Sıvılaştırılmış Doğalgaz Depolama ve Gazlaştırma Terminali, gemilerle ithal edilen Sıvılaştırılmış Doğalgaz'ın (LNG), Yüzen Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) ismi verilen gemiler ile yeniden gazlaştırılıp BOTAŞ gaz hattına iletimi amacıyla inşa edilerek devreye alınmıştır.

Yatırım kapsamında 14 km'lik 36" kara bağlantı boru hatları ve hot tap yapımı, doğalgaz ölçüm istasyonu, Q-flex (216 bin m3) büyüklüğündeki LNG gemilerinin FSRU üzerine yanaşabilecekleri iskele, platform ve dolfen sistemleri, iskele ve platform sistemleri üzeri teknolojik altyapı sistemleri, LNG ve FSRU gemilerine tüm gemi ve gaz bağlantı sistemleri ve ekipmanlarının yapımı ve tesis için gerekli diğer tüm üst yapı, altyapı ve çevre düzenleme işleri yer almıştır. 6 ay gibi kısa bir sürede terminalin tüm inşaat işleri tamamlanıp sistem başarıyla devreye alınmıştır.

Terminalde hizmet vermekte olan “Turquoise P” isimli FSRU gemisinin LNG depolama kapasitesi 166.631 m3  olup, sisteme günlük 20 milyon m3 gaz verilebilmektedir. Mevcut durumda terminalin yıllık maksimum gazlaştırma kapasitesi ise 7,5 milyar Sm3’tür. ETKİ Yüzen LNG Terminali, doğalgaz tüketiminde yaşanan mevsimsel dalgalanmaların karşılanmasında kritik bir rol üstlenmektedir. Özellikle kış döneminde pik doğal gaz tüketim talebinin 250-300 milyon m3 seviyelerine ulaştığı zamanlarda, terminalden sisteme 20 milyon Sm3 gaz sevkiyatı yapılarak doğal gaz arz güvenliğine katkıda bulunulmaktadır. Pik tüketim zamanlarında azami miktarda sistem basınç profilinin korunması ve ihtiyaç duyulduğunda boru hatlarına bağımlı olmadan, farklı kaynaklardan gaz tedariğine olanak sağlanmakta, depolama ve gazlaştırma kapasitelerine uygun olarak ulusal doğal gaz sistemine ilave arz imkanı oluşturulmaktadır.

ETKİ Yüzen LNG Terminali ile, boğazlarımızda yaşanan tanker trafik yoğunluğunu artırmadan, açık denizden kolayca ulaşılabilen bir bölgede, Ülkemize yeni bir doğal gaz arz noktası ve ilave doğal gaz depolama ve gazlaştırma kapasitesi kazandırılmıştır. ETKİ Yüzen LNG Terminali sayesinde farklı arz kaynaklarından doğal gaz ithalatına imkân tanınmakta, pik tüketim günlerinde sisteme günlük ve saatlik ilave arz esnekliği yaratılmakta, ulusal doğal gaz iletim şebekesine kesintisiz besleme imkânı sağlanarak hem konut ve sanayi tüketiminde hem de elektrik sektöründe arz güvenliğine katkıda bulunulmaktadır.

İşveren: ETKİ Liman İşletmeleri Doğalgaz İthalat ve Ticaret A.Ş.
Yeri: İzmir/Türkiye

GALERİ