2X255 MWE SOMA KOLİN TERMİK SANTRALİ

Manisa İli Soma İlçesi sınırlarında yerli linyit yakıtlı 510 MW kurulu güce sahip Soma Kolin Termik Santrali 2019 yılında kurulmuş olup halihazırda üretim gerçekleştirmektedir. Yatırım kapsamında Termik Santral, Kül Depolama Sahası, Kömür Hazırlama ve İlave Stok Sahası, Kömür Ocakları, Kömür ve Kül Nakil Sistemleri, Kireçtaşı Ocağı ile Kozluören Barajı, Asar Göleti ve İsale Hatlarından olusan Su Temin Projesi tesis edilmiştir. Kolin İnşaat ana yüklenici olarak tamamladığı Soma Kolin Termik Santrali’nin yapım ve montaj işlerinin yanında,  dekapaj ve kömür üretiminin gerçekleştirildiği madencilik operasyonlarını da yürütmektedir. Tesis kapsamında ayrıca kireçtaşı ocağı kurulmuş, maden sahası-kül depolama sahası ve santral arasında kömür ve kül nakil sistemleri ile kömür stok ve homojenizasyon sahası teşkil edilmiş ve santralin soğutma ve proses sularının temini için toplam yıllık kapasitesi 9 hm3 olan iki gölet ve bir regülatör ile isale hatlarının yapımı tamamlanmıştır. Soma Kolin Termik Santrali'nde elektrik üretimini sağlayan ana güç sistemleri, 2 adet buhar kazanı ve 2 adet buhar türbini ve jeneratör setinden oluşmaktadır. Santralin toplam kurulu gücü 510 MWe'dir. Teknoloji, verimlilik ve çevre etki değerleri açısından mevcut veriler ile ulaşılabilecek en üst seviyeyi temsil eden yerli linyit yakıtlı Soma Kolin Termik Santrali'nin yılda 3,7 Milyar kWh elektrik enerjisi üretmesi öngörülmektedir.

İşveren: ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yeri: Soma / Manisa / TÜRKİYE

GALERİ