MUJİB VE GÜNEY GHORS SULAMA PROJESİ, II. ETAP

Güney Ghors II. Etap Projesi, Mujib ve Wala Vadileri yüzey ve taşkın sularının etkin biçimde değerlendirilmesini sağlamak ile Zarqa Main, Zara, Abu Knuheiba Vadileri ile Tannur baraj sularının kontrol edilmesini amaçlamıştır. II. Etap projesi ayrıca, 9.500 dönümlük Güney Ghors arazisindeki tarım faaliyetlerini geliştirmek, yöredeki mevcut sanayi işletmelerinin su ihtiyacını karşılamak ve Ürdün vadisindeki turistik faaliyetlerin gelişimi ve diğer yöresel ihtiyaçlar için gerekli su teminini sağlamıştır. Regülatör ve su alma yapısı, çökeltim havuzu, Mujib Su Tankı ve ana pompa istasyonu gibi yapılar ile Kuzey Konveyoru bulunmaktadır. Ayrıca sulama ve drenaj sistemi için SCADA sistemi uygulaması ile otomasyon yapılmıştır. Proje 28 ayda tamamlanmıştır.

İşveren: ÜRDÜN KRALLIĞI SU VE SULAMA BAKANLIĞI
Yeri: Mujib / ÜRDÜN

 

GALERİ