YUSUFELİ BARAJI VE HES İNŞAATI

Yusufeli Barajı ve HES Projesi, Doğu Karadeniz Bölgesinde Artvin ili Yusufeli İlçesi sınırları içerisindedir. Türkiye'nin enerji üretimine 558,00 MW'lık kurulu gücü ile katkı sağlamakta olup yaklaşık olarak 33,00 km2 lik bir rezervuar alanına sahiptir. Çoruh Havzasındaki Barajların tamamı Türkiye’nin toplam enerji üretiminin yaklaşık %8’ini, hidroelektrik santrallerinden (HES) elde edilen toplam enerjinin ise yaklaşık %34’ünü oluşturmaktadır. Yusufeli Hidroelektrik Santrali Türkiye’nin enerji üretimine 558 MW’lik (3 x 186 MW) kurulu güç ile katkıda bulunmaktadır. Yüksek kurulu gücü ve yıllık elektrik üretimi (1.888 GWh/yıl) ile Türkiye’nin yıllık enerji ihtiyacının % 0,6’sını karşılamaktadır. Yusufeli Baraj ve HES projesi 275 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, ince beton kemer baraj tipinde ise dünyanın üçüncü yüksek barajıdır. Barajın toplam su depolama hacmi yaklaşık 2,2 milyar m3 olup yılda 1,888 milyar kilowatsaat enerji üretmesi hedeflenmektedir.

İşveren: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yeri: Artvin / TÜRKİYE

GALERİ