KÜRTÜN NEZİHE KOLOĞLU ÖĞRENCİ YURDU

Koloğlu Holding iştiraklarinden Akköy Enerji A.Ş. yönetim kurulu, faaliyet göstermekte olduğu Akköy I ve Akköy II HES’lerinin bağlı bulunduğu ve coğrafi yapısından dolayı dağınık yerleşimin söz konusu olduğu Kürtün İlçesi’nde sosyal ve kültürel amaçlı birçok projeye de destek sağlıyor. Bunlardan biri de 204 kişilik “Nezihe Koloğlu Öğrenci Yurdu”.

2010 yılı sonlarında, valilik ile yönetim kurulunun görüşerek yurt yapılması konusunda aldıkları karar doğrultusunda, yurt binasının çevre düzenlemesi, donanımı ile tesis edilip, her türlü harç, gider ve benzeri mali yükümlülüklerden ari olarak, ilgili mevzuatın öngördüğü maddi ve hukuki yeterlilikleri haiz bir şekilde T.C. Gümüşhane Valiliği’ne devredilmesi konusunda mutabakata varıldı. Bu amaca yönelik olarak 17.11.2011 tarihinde Gümüşhane Valiliği ile protokol imzalandı, 25.01.2012 tarihinde inşaata başlandı ve 25.09.2012 tarihinde tamamlandı. Yurt, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılının 2. yarıyıl döneminde hizmete açıldı. Zemin ve 4 kat olarak projelendirilen bina, 492 m2 oturma alanında, toplam 2.380 m2 olarak inşa edildi. Binada 1 adet çok amaçlı salon, 2 adet çalışma ofisi, 1 yemek salonu, 2 etüt odası ve 51 adet 4’er kişilik oda yer almakta.

GALERİ