KOLİN İNŞAAT
TEDARİK ZİNCİRİ POLİTİKASI

Taahhüt sektöründe faaliyet gösteren Kolin İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. (“Kolin İnşaat), yürüttüğü faaliyetlerle sürdürülebilir büyüme ve kalkınmayı desteklemeyi hedeflemektedir. Kolin İnşaat sürdürülebilirlik yaklaşımını tedarikçilerine ve alt yüklenicilerine de yansıtmak, bu doğrultuda sorumlu tedarik zinciri yaklaşımını benimsemek adına bu politikayı yayımlamaktadır.
İşbu politika doğrultusunda Kolin İnşaat birlikte çalıştığı tedarikçi, alt yüklenici ve hizmet sağlayıcılarından;

 Kolin İnşaat’ın politikalarına uyumlu hareket etmelerini,
• Faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki ilgili yasa ve düzenlemelere uymalarını, çalışma saatleri, izinler, ücret ve yan haklar konularında bulundukları ülkede yürürlükte bulunan iş mevzuatlarına uygun hareket etmelerini, faaliyetlerinde yasal çevre mevzuatlarına uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmelerini,
• Saha şantiye ve üretim tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarını gözetmelerini, gerekli önlemleri almalarını,
• Zorla ve çocuk işçi çalıştırmamalarını,
• Çalışanların sendikalaşma hakkına ve sendika üyesi olma kararlarına, yasalara uygun surette örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına saygı duymalarını, insan haklarını gözeterek, insana ve insanlık onuruna yakışan iş prensipleriyle faaliyet göstermelerini,
• Irk, etnik köken, yaş, görev, cinsiyet, cinsiyet kimliği, renk, din, doğduğu ülke, medeni durum, gebelik, bakmakla yükümlü olunanlar, engellilik, sosyal sınıf, sendika üyeliği veya politik görüşlere dayalı ayrımcılık yapmamalarını,
• Operasyonları kaynaklı uymaları gereken mevzuatlar kapsamındaki çevresel etkilerini takip etmelerini ve yönetmelerini,
• Enerji ve kaynak verimliliği odaklı uygulamaları takip etmelerini,
• Ürün ve hizmetlerde kalite standartlarını gözetmelerini,
• Emisyon ve karbon ayak izi farkındalıklarını artırmalarını beklemektedir.

Faaliyet zincirinde değer yaratma anlayışıyla hareket eden Kolin İnşaat, tedarikçilerin sürdürülebilirlik alanındaki gelişimlerini sorumlu tedarik zinciri yaklaşımı doğrultusunda gözeterek hareket eder.
İşbu politika, gereklilikler doğrultusunda periyodik olarak takip edilip gerekli görüldüğü durumlarda güncellenmektedir. Politikanın güncellenmesinden, Sürdürülebilirlik Komitesi sorumludur. Politika, Yönetim Kurulu’nun onayıyla 02.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.