“İnovasyonun kalbinde hayal gücü yer alır. Bu hayal gücünü geliştirmek, İşgücümüzün niteliğini artırmak için yaptığımız faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü eğitim oluşturuyor. Ar-Ge çalışmalarımız gücünü, bu eğitimli, bilgili insan kaynağımızdan alıyor.”


 


KOLOĞLU HOLDİNG çalışanı olmak...
Dünya standartlarında başarılara imza atmak, ülkemizi uluslararası arenada başarı ile temsil etmek demektir. Koloğlu Holding, "İnsan Kaynağı"nı, en önemli varlıkları arasında kabul etmekte, çalışanlarını sürekli desteklemekte, onlara her türlü olanağı sağlamakta ve başarıyı ödüllendirmektedir. Holding, insan kaynakları süreçlerinde benimsediği bu anlayışla birlikte, faaliyetlerini geliştirmekte ve istikrarlı bir biçimde daha da büyümeyi hedeflemektedir.


24 Bini Aşkın Çalışanıyla Dev Kadro; KOLOĞLU HOLDİNG
2019 sonu itibariyle 3760'ı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 24760 kişiyi istihdam ediyoruz. Personelimizin %54'ü mavi yakalı, %46'sı ise beyaz yakalı çalışanlardan oluşuyor. Bu sayının çoğunluğunu her biri alanında uzmanlaşmış deneyimli mühendisler ve teknik personeller oluşturmaktadır.

Koloğlu Holding, başta inşaat olmak üzere faaliyet gösterdiği çeşitli sektörlerde çok büyük bir istihdam sağlayarak, Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor. Holding bünyesinde istihdam ettiğimiz personelimizin %51'i Kolin İnşaat'ta, %49'u ise Holding’e bağlı faaliyet gösteren grup şirketlerimizde görev yapıyor.

Koloğlu Holding olarak, temel insan kaynakları politikamız katılımcı, paylaşımcı, tarafsız, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. Toplumsal ve ekonomik gelişmenin huzurlu bir iş ortamıyla gerçekleşeceğinin bilincindeyiz. Dolayısıyla bu hususta 44 yıldır değişmeyen önceliğimiz, iş sağlığı ve iş güvenliği yasalarına uygun, güvenli çalışma ortamları yaratarak, bu ortamlarda kurallara uygun davranmak ve böylelikle işçi/işveren ilişkisinde, iş barışında örnek bir şirket olarak yolumuza devam etmek olmuştur.


"Doğru”ların Önceliği

Personel alımında temel prensibimiz “doğru pozisyona, doğru zamanda, doğru kişiyi yerleştirmek”. Uluslararası arenada yer alan büyük bir şirket olarak, yeterli eğitim ve deneyime sahip bireyleri yetkinliklerine uygun pozisyonlara yerleştirmeyi ve bu sayede tüm bileşenler için optimum verimi elde etmeyi amaçlıyoruz. Öncelikle şirket kültürüne en kısa sürede uyum sağlamalarını beklediğimiz adayların işe alım süreçlerinde yeni nesil kariyer platformlarının yanı sıra çeşitli insan kaynakları danışmanlık firmalarıyla da iş birliği içerisindeyiz.


Eğitim=Gelişim

İnsan Kaynakları birimimiz, alanına yönelik seminer, kongre ve eğitimlere katılarak“Günümüzün İK uygulamalarına hâkim olmak, gelişmeleri yakından takip ederek yenilikleri kuruma yansıtmak” hedefiyle hareket ediyor.

Holding olarak, her geçen gün daha güçlü bir grup olmamızın, kapsamlı personel eğitimlerine ve etkinliklerine bağlı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle çağdaş ve stratejik insan kaynakları uygulamalarının yürütülmesine, şirket çalışanlarının bireysel ve profesyonel gelişimlerinin maksimize edilmesine önem veriyoruz.

İnsan Kaynakları birimimiz, holdinge bağlı diğer şirketlerimizin bölüm yöneticileri ve personeliyle görüşerek onların farklılık gösteren talep ve ihtiyaçlarına göre yıllık eğitim planını oluşturuyor. Bu görüşmelerde çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olacak, performanslarını ve işleriyle ilgili bilgi düzeyini arttırmalarını sağlayacak eğitimler belirlenerek uygulamaya konuluyor.

Eğitimlerin performansı ve çıktıları her yılın sonunda incelenerek hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendiriliyor. Her yeni yılda, bir önceki yıl verilen eğitimlerin ve süresinin üzerine çıkmak için yeni bir hedef belirleniyor.


Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Adil Görev Dağılımı

Özümsemiş olduğumuz “eğitim fırsatı ve adil görev dağılımı ilkesi” ile çalışanlarımızın kurumumuza olan bağlılıklarını arttırmayı amaçlıyoruz.

Kurumumuzun bir parçası olan çalışanlarımıza yönelik olarak düzenlediğimiz memnuniyet anketleriyle onların fikirlerini alıyoruz. Bu görüşler doğrultusunda geliştirilmesi gereken yönlere öncelik veriyoruz. Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla kurum içi ve dışında turnuvalar, turistik geziler gibi çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Bu doğrultuda, aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza da “aile” fikrini benimseterek tüm çalışanlarımızın memnuniyeti ön planda tutmaya devam ediyoruz. Ve bu “en değerli kaynağımızın” kurumumuza olan bağlılıklarını güçlendirmek için çalışmalarımızı azimle sürdürüyoruz.